Artiklar Läs hela tidningen: Prenumerera!ERA 12/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Ryaverket invigt
Nu är Göteborg Energis naturgaseldade kraftvärmeverk Rya invigt.  Årsproduktionen blir drygt 1,2 TWh el och 1,4 TWh värme. Text: Björn Forsman.

Världens stösta fabrik
Göteborg Energi planerarar att bygga världens största förgasningsanläggning för skogsavfall. Text: Björn Forsman.

Norgren vill har mer el
Bygg mer elproduktion, uppmanade konkurrensverkets Claes Norgren på Svensk Energis konferens Elmarknadsdagarna. Text: Lars Magnell.

Stern: Agera nu!
I sin rapport om klimatfrågans ekonomiska aspekter påpekar Nicolas Stern att det är bråttom med att sätta in åtgärder. Text: Bengt Magnusson.

Effektivisera med djärva grepp
Energieffektivisering, kärnkraft och mer investeringar. Det rekommenderar IEA i sin senaste studie. Text: Bengt Magnusson.

Premiär för 800 kV likström
ABB har invigt världens första provanläggning för ultrahög likspänning. Text: Per Stymne.

Ny reglering på Tekniska Mötet
Nätnyttomodellen och den nya förhandsregleringen av nättariffer är bara en av alla heta frågor som debatterades på Tekniska Mötet. Text: Lars Magnell.

Ny metod att testa kablar
En ny metod att testa kablar med hjälp av tryckluft har lanserats av Staffanstorps Energi. Text: Peter Jansson.

Strömstöld med magneter
Utan det allt vanligare skyddet mot magnetisk påverkan kan moderna elmätare manipuleras så elräkningen blir lägre. Text: Morten Valestrand.

Stenkullen renoverat
Stenkullen är först ut i Svenska Kraftnäts program för renovering av ställverken i stamnätet. Text: Anders Kjellström.

Miljövänlig elkraft invigd
Det blåstes fanfar för småskalig vattenkraft när Varberg Energi invigde nya turbiner i ett hundraårigt kraftverk. Text: Lars Bärtås.

Aktiva EU-parlamentariker
Våra svenska folkvalda EU-parlamentariker är synnerligen aktiva i energifrågorna. Text: Bengt Magnusson.

Strategisk skogsforskning
Skogen kan ge ytterligare 20 TWh energi – men det krävs mer forskning. Text: Inger Abrahamsson.

Kärnkraft i Ukraina
Nu växer intresset för nyinvesteringar i kärnkraft i Ukraina. Text: Staffan Ringskog.

EDF satsar på mer kärnkraft
Franska EDF satsar hårt på att bygga ny elproduktion från främst kärnkraft. Text: Siw Linnea Jansen.

Utsläppsfri kolkraft i USA
I USA satsas enorma belopp på att skapa framtidens utsläppsfria kolkraftverk. Text: Kaj Lindholm.

Solceller på Ullevi
På Ullevi ska Sveriges största solcellsanläggning byggas. Text: Claes Hindenfeldt.

Elforsk

EKC

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning


ERA 11/06

Ledare
Text: Hans von Uthmann, Svensk Energi.

Nyheter

Havets vindar hägrar
Norge planerar att bygga vindkraftsparker långt ute i Nordsjön. De kan ge över 60 TWh el per år! Text: Atle Abelsen.

Småskalig vattenkraft får stöd
Regeringen river upp beslutet att slopa stödet till förnybar elproduktion från småskaliga vattenkraftverk. Text: Peter Jansson.

Ett mer energieffektivt EU
EU-kommissionens senaste handlingsplan ska ge 20 procents energieffektivisering i Europa. Text: Bengt Magnusson.

Allians för hållbar utveckling
Vattenfall, Chalmers och Ford är några av aktörerna inom en global allians för  hållbar utveckling. Text: Lars Magnell.

Prio ett lanserat
I Karlskrona har ett projekt dragits igång för att ge prioriterade kunder el när störningar inträffar. Text: Jörgen Jonsson.

Tusen vågkraftverk ska sjösättas
Vattenfall ska köpa hela tusen vågkraftverk av den typ som uppfunnits av Mats Leijon vid Uppsala universitet. Text: Björn Forsman.

Fortum certifierar nätplanerare
Effektivare nätförvaltning är ett av målen med den certifiering av nätplanerare som inletts hos Fortum. Text: Peter Jansson.

Bättre kundklimat
Ett intensivt arbete för att göra kunderna mer nöjda bedrivs inom elbranschens kundoffensiv. Text: Kalle Lindholm.

Mörker över Övertorneo
Gautbelysningen är nersläckt, och kraftbråket i Övertorneå har utvecklats till en riktig såpopera. Text: Sven-Åke Michelson.

EU, Ryssland och energi
Säkra leveranser av energiråvara från Ryssland var huvudpunkten på EU-toppmötet i finska Lahti. Text: Bengt Magnusson.

Pristaken ska bort i USA
Vi årsskiftet ska pristaken tas bort i de delstater i USA som har avreglerade elmarknader. Text: Kaj Lindholm.

Provning av åldrande kabel
Med nya mätmetoder kan driftsäkerheten öka i kabelnäten. Text: Björn Hellström.

Världskongress för reglerare
Hela 600 deltagare slöt upp till den konferens för energireglerare som nyligen hälls i USA. Text: Jan Sundell.

Polens avreglering stagnerar
Den polska avregleringen har stannat upp och nu verkar man i stället satsa på att skapa stora statsägda elföretag. Text: Ståle Skrede.

Elforsk

Energistatistik

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

ERA 10/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Finland pionjär inom kärnkraft
Beslutet att bygga en ny reaktor har gjort vårt grannland i öster till pionjär inom kärnkraften. Text: Knut Arild Kjesbu.

Utan kärnkraft stannar välfärden
Världens växande befolkning klarar sig inte utan kärnkraft. Text: Lars Magnell.

Energipolitiken missar målen
En färsk studie slår fast att det finns målkonflikter i den nordiska energipolitiken. Text: Lars Magnell.

Kroes till frontalangrepp
EU:s konkurrenskommissionär kräver åter att elföretagen rättar sig efter kommissionens krav. Text: Bengt Magnusson.

Brett regionmöte i Väst
Höstmötet i Svensk Energis region Väst bjöd på ett program fullspäckat av heta frågor. Text: Bengt Magnusson.

Bättre information om avbrott
Svensk Energis region Syd driver ett pilotprojekt för att små elföretag ska kunna ge kunderna bättre information vid avbrott. Text: Peter Jansson.

Olika val av mätteknik
Elnätsföretagen gör olika bedömningar i sitt val av hur pass avancerade elmätare de installerar. Text: Morten Valestrand.

Flera faktorer hämmar investeringar
En rad olika faktorer hämmar företagens vilja att investera i ny elproduktion. Text: Elsa Olefjord Widding.

Konkurrens i elproduktionen
Antalet kraftföretag är inte avgörande för konkurrensen på elmarknaden, fastslår forskaren Karl-Axel Edin. Text: Lars Magnell.

Språket stärker varumärket
Elbolagen borde använda språket för att förmedla sin karaktär, framhöll en språkkonsult på Sekreterardagen. Text: Fredrik Emdén.

Elprogrammet populärt
Tillgång och efterfrågan är i obalans, och man kan fråga sig om elprogrammet blivt alltför populärt. Text Olle Anderstam.

Bred samverkan i utbildning
Den nya KY-utbildningen till distributionselektriker i Jokkmokk har lockat många sökande. Text: Carina Eliasson.

Svårare för tyska nätbolag
Den nya reglering som införts i Tyskland kan leda till minskad omsättning för elnätsföretagen. Text: Markku Björkman.

Nu kommer hybriderna
Nu kommer allt fler hybrider och andra miljöfordon som kan användas som arbetsfordon för nätföretag. Text: Hans Knodt.

Elforsk

EKC

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 9/06

Ledare
Text: Elisabet Falemo, Svensk Energi.

Nyheter

Myndigheten backar rejält
Energimarknadsinspektionen sänker beloppen rejält för drygt tjugo elnätsföretag som drabbats av höga återbetalningskrav. Text: Björn Forsman.

Fullsatt möte om elpriserna
Svensk Energis mediaträff om elpriserna lockade rekordmånga deltagare. Text: Peter Jansson.

Fastighetsmätning vanligare
I allt fler fastigheter går man över till ett gemensamt elhandelsavtal och ett enda nätabonnemang. Text: Björn Forsman.

Grönt fastighetsbolag
Fastighetsbolaget Wallenstam har byggt upp en energikoncern med eget balansansvar och grön elproduktion. Text: Björn Forsman.

Västliga vindar
Svensk Energis Region Väst arrangerade nyligen tillsammans med Volvo ett fullspäckat möte om vindkraft. Text: Bengt Magnusson.

Fem åtgärder i Forsmark
SKI vill ha fem åtgärder genomförda innan kärnkraftverket i Forsmark åter tas i drift. Text: Lars Magnell.

AMS i Australien
I Australien är det vanligt att arbete utförs på elnäten utan att strömmen är bruten. Text: Johan C Andersson.

Kabelmässa hos Jämtkraft

Jämtkraft har hållit en egen kabelmässa inför genomförandet av sitt stora kablifieringsprojekt. Text: Sven-Olov Lång.

Ny teknik för elnät
En ny teknisk lösning ger lägre kostnader, lägre spänningsfall och lägre förluster. Text: Jörgen Hasselström.

Cigré samlade 2 500
Mer än 2500 intressenter på området högspänd elkraft lockades till Cigrékongressen i Paris. Text: Bengt Magnusson.

Brittiska hus minskar utsläpp
I Manchester bygggs hus som uppfyller normerna i EU:s energisparprogram Green Buildings. Text: Markku Björkman.

Tjeckiskt elbolag stark aktör
Tjeckien har byggt upp ett starkt elbolag som expanderar i konkurrens mest de allra största i Europa. Text: Siw Linnea Jansen.

Kablifiering pågår!

ERA rapporterar från ett av de många kablifieringsprojekt som pågår i landets skogar. Text: Anders Kjellström.

Afrika behöver mer el
Över 60 miljoner elanslutningar behövs i Afrika, men utbyggnaden går alltför långsamt. Text: Sten Bergman.

Lastning av rekordkablar

Två rekordlånga undervattenskablar har nyligen skeppats från ABB:s fabrik i Karlskrona. Text: Peter Jansson.

Danska Dong expanderar

Danska statens energibolag Dong är dvärgen som vuxit till en jätte på norra Europas energimarknad. Text: Siw Linnea Jansen.

Nya E4 spås lysande framtid
Nu jobbas det för fullt med belysningen av landers största motorvägsbygge någonsin. Text: Olle Anderstam.

Elforsk

EKC

Energistatistik

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning


ERA 8/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Nätavgifter ska granskas i förhand
Enligt ett EU-direktiv ska nätavgifterna godkännas i förhand. Nu måste de svenska reglerna ändras. Text: Björn Forsman.

Oenighet om nätregleringen
Är det dags att dumpa nätnyttomodellen? Meningarna är delade, det visar ERAs genomgång. Text: Björn Forsman.

Alliansen enig om energipolitiken
Alliansens uppgörelse om en gemensam energipolitik spänner över hela energiområdet. Text: Peter Jansson.

Svårt nå bredare uppgörelse
Aliansen vill bjuda in socialdemokraterna till energiöverläggningar, men det finns en skepsis om möjligheterna att komma överens. Text: Göran Kristiansson.

Partierna om energin       
Läs riksdagspartiernas svar på ERAs frågor om hur energipolitiken ska se ut under nästa mandatperiod. Redigering: Göran Kristiansson.

Branschen kan möta klimathotet
Energibranschens möjligheter att hejda växthuseffekten diskuterades på ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Text: Peter Jansson.

Het debatt i Almedalen
Förslagen från regeringens oljekommission debatterades på Svensk Energis seminarium under politikerveckan i Visby. Text: Peter Jansson.

Säkerheten aldrig hotad
Den svenska kärnsäkerheten är mycket god. Stoppet av Forsmark 1 har inte ändrat detta faktum. Text: Lars Magnell.

Kraftledning fast i moment 22
Svenska Kraftnäts planer på en ny kraftledning mellan Stenkullen och Lindome har stött på patrull. Text: Björn Forsman.

Ingen lösning på norsk kraftkris
Norge står inför en kraftkris med statliga tvångsåtgärder, ransonering och extremt höga elpriser. Text: Morten Valestrand.

Elpriset triggar effektivisering
Risken för drastiskt stigande elpriser har ökat intresset för effektivare elanvändning inom industrin. Text: Tore Peterson.

Oberoende elhandlares upprop
19 elhandelsföretag har publicerat ett upprop om konkurrensen på slutkundsmarknaden. Text: Bengt Magnusson.

Klimatkatastrofen kan förhindras
IEA har många förslag på tekniklösningar som kan hjälpa världen att hålla växthuseffekten i schack. Text: Bengt Magnusson.

Diversifierad elmarknad i centraleuropa
EU-kommissionen vill att en större energimix ska främjas i bland annat centraleuropa. Text: Markku Björkman.

Statkraft satsar på saltkraft
Norska Statkraft ska bygga en kommersiell pilotanläggning för elproduktion med saltkraft. Text: Morten Valestrand.

Mer miljövänlig energi i USA
En ny lag driver igenom mer transparanta elpriser, mer miljövänlig energi och energieffektivisering i USA. Text: Kaj Lindholm.

Flytten oroar elsäkerhetsverket och branschen
Beslutet om utflyttning riskerar att äventyra elsäkerheten, varnar elsäkerhetsverket och elbranschen. Text: Olle Anderstam.

Statkraft växer i Europa
Statkrafts strategi är att växa utanför Norge och att satsa på grön energi. Text: Jens Festervoll och Linnea Jansen.

Gasnor störst i Norge
Statliga Gasnor har byggt ut gasförsörjningen i Norge och rustar sig nu för ökad konkurrens. Text: Jens Festervoll.

Årets största elmässor
I höst arrangeras tre kostnadsfria elmässor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Text: Bengt Magnusson.

Elforsk

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

ERA 6-7/06

Ledare
Text: Hans von Uthmann, Svensk Energi.                  

Nyheter            

Publikrekord på EBR-dagarna            
EBR:s metod- och maskindagar i Linköping blev en succé som lockade fler deltagare än någonsin tidigare. Text: Peter Jansson.

Det våras för kärnkraften            
Ett välbesökt seminarium hos Kungliga vetenskapsakademien visade att kärnkraften går mot en renässans. Text: Lars Magnell.

Vattenfall fördubblar förnybar el            
Vattenfall fördubblar sina tidigare ambitioner och bygger ut 10 TWh förnybar elproduktion.Text: Peter Jansson.

Leijons vågkraftverk sjösatt            
En pilotanläggning med Mats Leijons nydanande vågkraftverk har sjösatts på västkusten. Text: Björn Forsman.

Svensk Energi 06                   
Fyra nya ledamöter invaldes i Svensk Energis styrelse vid årsstämman i Skellefteå. På årsmöteskonferensen ventilerades bland annat EU:s och partiernas energipolitik. Text: Bengt Magnusson, Kalle Lindholm, Kalle Karlsson.

Norsk gaskraft utan koldioxid            
I Norge byggs världens första kommersiella gaskraftverk med utrustning för avskiljning av koldioxid. Text: Mai Dang Trong.

Elbranschen får digitala mobiler              
Efter åratals väntan är det klart att elbranschen får använda det nya digitala mobilradiosystemet Rakel. Text: Björn Forsman.

Hägrande mångmiljardmarknad            
Nybildade Elkraftringen ska lyfta fram den enorma exportpotential som finns inom svensk elkraftsteknik. Text: Lars Magnell.

Ovanligt många fordonsnyheter            
Utbudet har ökat när det gäller fordon för elnätsföretag, och nu finns det gott om miljöalternativ. Text: Hans Knodt.

Linsen fokuserar på fel i nätet            
Linsen kallas en relativt nyutvecklad metod för helikopterbesiktning, som används inom Vattenfall. Text: Peter Jansson.

“Energy” glänste på Hannovermässan
           
På energidelen av Hannovermässan visade 750 utställare nya produkter. Text: Markku Björkman.

Megastädernas utsläpp svårt problem  
          
Utsläppen från storstäder debatterades under Hannovermässan. Text: Markku Björkman.

NEET och ETP   
         
Det saknas bara pengar   
         
Elforsk     
       
EKC2
           
Debatt
           
Branschnytt    
        
Produktnytt    
        
Annonsörsförteckning   
         

 

ERA 5/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

25 miljarder ger 9 TWh
De tre svenska kärnkraftverken satsar 25 miljarder på moderniseringar och ökar elproduktionen med 9 TWh. Text: Marianne Lindeborg.

Häftig debatt om Grönboken

EU-kommissionens Grönbok om energipolitiken vållade häftig debatt på ett seminarium i Bryssel. Text: Bengt Magnusson.

Ett av de hållbara alternativen
Kärnkraftens roll i EU:s energiförsörjning ventilerades nyligen på ett stort möte arrangerat av lobbyorganisationen Foratom. Text: Bengt Magnusson.

Släpp kraften fri
Sverige behöver ny storskalig elproduktion. Det var huvudbudskapet vid basindustrins årliga vårmöte om energifrågor. Text: Lars Magnell.

EU:s konkurrenskritik
Läs om ledande branschföreträdares syn på EU-kommissionens stora granskning av konkurrensen. Text: Dag Wellander.

PLC kommer att överleva
PLC för bredband via elnätet kommer att överleva. Det framkom vid ett seminarium arrangerat av Elforsk. Text: Morten Valestrand.

Vattenfall presenterar klimatstrategi
Seminarium i Bryssel. Text: Bengt Magnusson.

Pilotanläggning tar bort klimathot
Nu ska en pilotanläggning för avskiljning av koldioxid från kolkraftverk byggas i Tyskland. Text: Göran Kristiansson.

Naturgasen sårbar energikälla
Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina har blottat EU:s ökade beroende av rysk naturgas. Text: Lennart Göhl.

I Karlskoga styr man händelserna
Karlskoga Energi leds med lönsamhet och kundnärhet som fixstjärnor. Text: Bengt Magnusson.

Energieffektiva smålänningar


Värmepumpsteknik effektiviserar

Här gäller EBR
Telge Nät är nätbolaget som följer EBR:s anvisningar slaviskt - i princip. Text: Bengt Magnusson.

EBR-folket möts i Linköping
I mitten av maj är det åter dags för EBR:s uppskattade Metod- och maskindagar. Text: Peter Jansson.

EBR-dagarna produkter

Oro i Holland

Debatt

Elforsk

Energistatistik

EKC2

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning


ERA 4/06

Ledare
Text: Sigvard Krantz, Svensk Energi.                  

Nyheter            

3D-besiktning i Västervik            
Västerviks Kraft har goda erfarenheter av en ny metod för ledningsbesiktning med 3D-fotografering. Text: Kaj Lindholm.

Elpriset i fokus för utredningar            
Två färska utredningar visar att konkurrensen på elmarknaden i Sverige och Norden fungerar väl. Text: Peter Jansson.

Energi högst på EU-agendan           
Energifrågorna är i topp på EU:s agenda och utredningarna om el- och gasmarknaderna haglar tätt. Text: Bengt Magnusson.

Ett halvt öre för mycket            
Hallsta Pappersbruk jobbar hårt med energieffektiviseringar. Text: Olle Anderstam.

Priset för klimatpolitiken            
Krav på återreglering ventilerades nyligen på ett IVA-seminarium om processindustrins konkurrenskraft. Text: Lars Magnell.

Kärnkraften i fokus för debatt            
Kärnkraften stod i fokus för debatten mellan Mona Sahlin och Jan Björklund på energimyndighetens energiting. Text: Inger Abrahamson.

Norge stoppar certifikatmarknad            
Norges regering har avbrutit förhandlingarna om att införa en gemensam norsk-svensk marknad för elcertifikat. Text: Peter Jansson.

Vänerns första vindkraftspark            
Ansökningsprocessen går som på räls för den första vindkraftsparken i Vänern. Text: Claes Hindenfeldt. 

Grön politiker fruktar nätkollaps            
En tysk politiker och vindkraftsexpert varnar för att utbyggnaden av vindkraften kan orsaka kollaps i elnätet. Text: Markku Björkman.

Unga positiva till vattenkraft            
Ungas positiva inställning till utbyggnad av vattenkraft var ett av de ämnen som diskuterades på Svensk Energis vattenkraftsdag. Text: Lars Magnell.

Portugal satsar på förnybar energi            
Portugal ska fördubbla sin elproduktion på fem år. Text: Tore Peterson.

Ryssland lockar Statkraft            
Norska Statkraft ska hjälpa Ryssland att bygga ut sin enorma potential för elproduktion i vattenkraftverk. Text: Dag Wellander.

Effektiv kredithantering
             
Regionmöte i Syd           

Lyckad energikurs            

Onninens mässa           

Elforsk            

EKC2            

Debatt            

Branschnytt              

Produktnytt            

Annonsörsförteckning

 

ERA 3/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Världens längsta sjökabel

Den första längden i leveransen av den nya HVDC-länken mellan Norge och Nederländerna är färdig. Text: Marianne Lindeborg.

Slopat stöd till småskalig vattenkraft
Svensk Energi och andra remissinstanser protesterar mot förslaget att slopa stöd till små vattenkraftverk. Text: Peter Jansson.

Rekordkrav på Vattenfall
Energimarknadsinspektionen kräver att Vattenfall betalar tillbaka över en kvarts miljard av uttagna nätavgifter. Text: Peter Jansson.

Branschen tveksam till EMI-rapporter
Elbranschen är tveksam till energimarknadsinspektionens rapporter om benchmarking och lönsamhet i nätföretag. Text: Björn Forsman.

Miljöministern berömde elbranschen
Miljöminister Lena Sommestad medverkade i Svensk Energis temadag om miljöfrågor i energibranschen. Text: Lars Magnell.

Edman vill inte ha mer gas
Oljekommissionens Stefan Edman vill inte att gasnätet byggs ut när oljeberoendet ska minskas. Text: Lars Magnell.

Skogarna energikälla eller råvara.
Skogsindustrin är orolig för att EU:s satsningar på bioenergi ska hota dess försörjning med råvara. Text: Bengt Magnusson.

Ny modell för utsläppshandel
Text: Göran Kristiansson.

Energiforskningen säkrad
Elforsks Morgan Andersson gläds åt att staten nu återställer det nedbantade stödet till energiforskning. Text: Peter Jansson.

Energioberoende tyskt honnörsord
Risken för ett farligt beroende av rysk gas ventilerades nyligen på en tysk energikonferens. Text: Markku Björkman

Samverkan över kommungränser
Uddevalla och Trollhättan samarbetar i ett gemensamt bolag. Text: Morten Valestrand.

Utländska aktörer i Ryssland

Framtidens robusta elnät

Lyckad norsk fibersatsning

Solel drog fullt hus

Stöd till konvertering

Fakta om villavärme

Elforsk

Energi, IT och Design

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 1–2/06

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

EON satsar på Östersjöledning
EON vill importera rysk gas till Sverige via den planerade Östersjöledningen. Text: Rolf Hyringe.

Gaskraft ersätter nätförstärkningar
Nu bygger Norge gaskraftverk, vilket kan reducera behovet av förstärkningar i elnätet. Text: Lars Magnell.

Avbrottsersättning hot mot nätföretag

De höga avbrottsersättningarna är ett hot mot mind­re elnätsföretags ekonomi. Text: Peter Jansson.

Facklig kritik mot avbrottslagen
”Gudrunlagen” möts av svidande kritik från både fackföreningar och elbranschen. Text: Lars Bärtås.

Vargen kommer – är du redo?
Vikten av god beredskap för effektbrist underströks på ett seminarium i Svensk Energis regi. Text: Peter Jansson.

3 TWh förnybar el kan försvinna
Nya vattendomar inger farhågor att Sverige kan förlora 3 TWh vattenkraftsel. Text: Peter Jansson.

"Underbetyg åt energipolitiken"
Avtalet om import av rysk el innebär ett underkännande av svensk energipolitik. Text: Lars Magnell.

Prioriterad el i Karlskrona
I Karlskrona testas ett system för prioritering av vissa förbrukare vid elbrist. Text: Lars Eriksson.

Utsläppsrätter från Latinamerika
Investeringar i kraftverk i Honduras ger Göteborg Energi extra utsläppsrätter. Text: Morten Valestrand.

Liberaliserad elmarknad levererar
IEA har nyligen givit ut tre angelägna böcker, bland annat om avreglering av energimarknader.Text: Bengt Magnusson.

Nordiskt energisamarbete 20 år

Nordisk Energiforskning har nu kunnat fira 20 år av framgångsrikt samarbete. Text: Lars Magnell.

Utbildning på högskolan
Nyheter från utbildningarna för elbranschen i Trollhättan-Uddevalla och Luleå.
Text: Peter Jansson.

Avregleringen en lyckträff
Den nordiska avregleringen var lyckad, det visar en analys av professor Lars Bergman. Text: Lars Magnell.

Scottish Power i fokus
Scottish Power är i fokus för spekulationer om uppköp. Text: Arndt von Schemde.

Regler för stolparbete

Elforsk

EKC

Börskrönika

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning