Artiklar   
Nytt kapitel för Åsbro kursgård

Årets vårtermin avslutades med examen för Sveriges sista civilpliktiga kraftledningsreparatörer. Men årets hösttermin startades med eftergymnasial KY-utbildning av kraftledningsmontörer, och verksamheten på Svenska Kraftnäts kursgård i Åsbro har därmed letts in på nya vägar.

Text och foto: Marianne Lindeborg

Redan vid entrén till Åsbro kursgård i Sydnärke syns den 26 meter höga kraftledningsstolpen. Fyra arbetsklädda kursdeltagare arbetar med byte av isolator högst upp på något som måste vara Sveriges mest välbesökta kraftledningsstolpe.
– Här har civilpliktiga kraftledningsreparatörer utbildats i 60 år, från 1948 till 2008, berättar platschef Anders Gustafsson. Men den första juli var det definitivt slut på civilpliktsutbildningen och nu satsar Svenska Kraftnät och vi på Åsbro kursgård på nya former av utbildning.

Svenska Kraftnäts Åsbro kursgård utbildade civilpliktiga kraftledningsreparatörer i 60 år men driver och utvecklar nu andra former av utbildning för elbranschen.

Kursgårdens långa röda längor ligger uppradade efter vägen, med hotellrum, enkla elevrum, lektionssalar i olika storlekar, matsal och kontor. I tallskogen bredvid finns verkstadslokaler och förrådsutrymmen för både utbildningsändamål och för de förråd av beredskapsmateriel och beredskapsfordon som Svenska Kraftnät har här. Längre ut i skog, myr och äng, på kursgårdens 140 hektar stora övningsområde, finns överallt kraftledningsstolpar av alla tänkbara typer och terrängkörningsbanor för bandvagnar och fyrhjulingar.
Ute på en sandplan lär sig en grupp kraftledningsreparatörer från isländska motsvarigheten till Svenska Kraftnät, Landsnet, att få upp en beredskapsstolpe.
– Landsnet har köpt in en typ av beredskapsstolpe som vi använder i Sverige och har i våra förråd här. Kursen för islänningarna är en av de kortkurser vi driver och det blir många fler, säger Anders Gustafsson.
Han kontrollerar kalendern och räknar upp:
– Vi ska bland annat köra elva EBR-kurser för Svensk Energi och tre pilotkurser i elsäkerhet.
De tre kurserna i elsäkerhet är en nyutvecklad form av utbildning för yrkesverksamma montörer. Kursen har arbetsnamnet ”ESA i praktiken” och den har initierats av EON.
– Tyvärr har antalet arbetsplatsolyckor ökat och nu har vi utformat en kursplan med mer aktivt innehåll. Deltagarna ska bland annat öva med hjälp av rollspel och kopplingar i fält.
Ytterligare några kurser som ska genomföras under hösten är beredskapsutbildningar.
– Elberedskapen ska hållas fortsatt hög och vi utbildar till exempel montörer som idag jobbar med distributionsnät. Dessutom har vi repetitionsutbildning för de 180 före detta civilpliktiga som tecknat frivilligavtal om att rycka ut i händelse av nödfall.

Första kursen med KY-utbildning
Allra överst i kurslistan står för närvarande KY-utbildningen. De fyra i kraftledningsstolpen och deras kurskamrater som hissar upp stegar och ger annan support från marken tillhör den nystartade utbildningen: Kvalificerad Yrkesutbildning för kraftlednings- och ställverksmontörer. Utbildningen är på 40 veckor och drivs i samverkan med Sydnärkes utbildningsförbund. För utbildningen finns en styrgrupp med representanter från Vattenfall, EON, Fortum, Eltel och Mittuniversitetet.
– Vi ser ett stort behov av denna typ av utbildning. Våra duktiga elever lär inte få några problem att få jobb; rekryteringsbehovet i branschen är enormt. Men vi har ett problem: det har visat sig svårt att få fram praktikplatser till eleverna som ska praktisera ungefär en tredjedel av utbildningstiden ute på företagen.
– De företag som har ett framtida rekryteringsbehov bör nog lägga manken till och organisera för praktikplatser annars kan de missa chansen att få kvalificerade nya medarbetare, tillägger Anders Gustafsson.
Han skulle också gärna se mer ekonomiskt stöd från branschföretagen för att kunna bibehålla en fortsatt hög standard på utbildningen.

Sveriges mest reparerade kraftledningsstolpe är ett av övningsobjekten vid utbildningarna på Åsbro kursgård.

– Vi har statsbidrag till 2012 men det behövs mer resurser för att klara den riktigt bra utbildning som företagen själva efterfrågar.
Någon kilometer bort från kursgårdens hus sliter de isländska kraftledningsreparatörerna med att få upp den kanadensiska beredskapsstolpen med hjälp av rep och bandvagnar. En av de medverkande förklarar att Landsnet har 2 900 kilometer kraftledning och den stora risken för ledningarna är isbildning när det är nollgradigt och full snöstorm. ”Beredskapsstolparna kan behövas!”
Vid lunchtid är matsalen fylld av hungriga elever, kursdeltagare och personal. Åsbro kursgård har tio anställda och elva entreprenörer som inhyrda instruktörer och lärare.
– Det är en blandning som både ”håller på regelboken” och ger direktkontakter med arbetslivet, säger Anders Gustafsson.
Utöver kurserna anordnar Åsbro kursgård konferenser och andra större arrangemang. Höstens stora evenemang är Elövning 2008, elbranschens samövning i krishantering som genomförs i slutet av oktober.
– Vi ska ordna mat och boende åt 200 personer, vi ska ordna telefoner åt dem alla och vi ska ordna nätverk för datorer i alla lokaler. Bland annat!

Mer teori och mer ställverk
Många timmar har ägnats åt framtidsplanering efter beskedet om nedläggning av civilpliktsutbildningen som var helt dominerande i kursgårdens verksamhet.
– Vi ansökte om KY-utbildningen, en eftergymnasial utbildning, för ett par år sedan och nu har vi den till 2012. Därefter ska den omvandlas till en del i den nya yrkeshögskolan. Det är en blandning av praktisk och teoretisk utbildning, vilket är en styrka.
En annan satsning är samverkan med Hallsbergs gymnasium för en gymnasial utbildning i eldistribution, där Åsbro kursgård ska stå för den branschspecifika delen av utbildningen.
– Vi vill också utveckla kompetens och utbildningsredskap för ställverk, stationer, kontrollanläggningar och styrsystem, som komplement till det fokus vi har idag på kraftledningar. Vår vision är att vara ett komplett utbildningscenter för kraftindustrin, säger Anders Gustafsson.