Artiklar  Innehållsförteckning för artiklar i ERA 2009

Prenumerera
på tidningen för att läsa artiklarna.

 

 

ERA 10/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Kenneth Jönsson, Svensk Energi.

Nyheter
Oklarheter med nya nätreglerna
Det finns ännu många oklarheter att reda ut innan den nya nätregleringen kan träda i kraft 2012. Text: Björn Forsman.

Branschröster om Ex Ante

Läs om hur ett par elnätsföretag ser på den nya nätregleringen. Text: Irene Vinkvist.

Tusen volt har fördelar
1 kV elnät har flera fördelar, inte bara för elnäts-företagen utan även för Banverket. Text: Morten Valestrand.

”Regeringen sviker”
Regeringen sviker dem som vill göra egen el. Det är en allmän uppfattning om de nya reglerna för mätning av mikroproduktion. Text: Lars Magnell.

Höga fakturor kräver dialog
Med månadsavläsning kommer elvärmekunderna att få höga fakturor under vintern, vilket ställer krav på dialog och smidighet. Text: Morten Valestrand.

En faktura till elkunden?
I en färsk rapport har Elforsk tittat på hur kunderna skulle kunna få en samlingsfaktura för både elanvändning och elnät. Text: Morten Valestrand.

Sylvia Michel till Bryssel
Kristinehamn Energis vd Sylvia Michel har utsetts till Svensk Energis företrädare i Bryssel. Text: Kalle Karlsson.

Förtroendet för elbranschen ökar
Elbranschen är på klar frammarsch när det gäller allmänhetens förtroende, även om mycket återstår. Text: Kalle Lindholm.

Energiutställning för barn
Svensk Energi är en av samarbetsparterna bakom en treårig energiutställning på Tekniska museet i Stockholm. Text: Peter Jansson.

Elnätsdagarna
Svensk Energi bjöd traditionsenligt på två välfyllda elnätsdagar, denna gång i Västerås. Text: Katarina Mordenfeld och Kalle Lindholm.

Koldioxidfri el är lösningen
En ny rapport från Eurelectric visar hur Europas elsektor kan bli koldioxidfri till 2050. Text: Cecilia Kellberg.

Nya elmarknadsdagarna
Nya elmarknadsdagarna genomfördes på Norra Latin i Stockholm med hela 200 deltagare. Text: Inger Abrahamson och Kalle Karlsson.

Elmarknadsutveckling
Årets strategidag för Elmarknadsutveckling fylldes av de förändringar som vi står inför. Text: Kalle Lindholm.

Små vindkraftverk
Text: Björn Åslund.

Nätverk i Dalarna
Text: Annika Swärdh.

Halv dag med WEC
Text: Bengt Magnusson.

Medlemsföretag i Bryssel
Text: Bengt Magnusson.

Karin lämnar ERA
Text: Peter Jansson.

Forskning
ERA-krönika

Kraftbalansfrågor

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 9/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

“Vänta med prisområden till 2015”
Svensk Energi vill att Svenska Kraftnät skjuter upp införandet av prisområden till 2015. Text: Peter Jansson.

Emix fokuserar på framtiden
Nu fortsätter utvecklingen av Emix för att underlätta aktörernas arbete.
Text: Catrin Ställborn-Werner.

IEA
Energiministrarna inom OECD träffade i Paris i mitten av oktober. Mötet blev en uppmarsch till COP 15-mötet i Köpenhamn. Text: Bengt Magnusson.

Bättre arbete med AMS
Arbete med spänning ger färre elavbrott, bättre ekonomi och säkrare arbetsplats. Text: Morten Valestrand.

Succé för årets Elforskdag
Runt 180 deltagare samlades till seminarierna på årets Elforskdag. Text: Katarina Mordenfeld.

Lights in Alingsås
Lights in Alingsås har blivit Europas största arrange-mang för experimentell ljussättning. Text: Per Svensson.

Mycket LED på Elmässan

Energisnål LED-belysning var ett av de områden som stod i fokus på Easy Fairs elmässa. Text: Peter Jansson.

Hon värnar om vattenkraften

Vattenkraften får en allt viktigare roll inom
kraftsystemet. Det menar Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi. Text: Irene Vinkvist.

Kraftverken viktiga för Brittedal
Vattenkraften är mycket viktig för den lilla skånska elkoncernen Brittedals elnät ekonomisk förening. Text: Irene Vinkvist.

Välbesökt regionmöte
Tunga branschfrågor har diskuterats på Svensk Energis regionmöten. Text: Kalle Karlsson.

Samråd om Ex Ante
Svensk Energi har haft samråd med över 200 medlemsföretag om den framtida elnätsregleringen. Text: Irene Vinkvist.

Kundforum i London
EU-kommissionen har haft sitt andra kundforum om el- och gaskundernas rättigheter. Text: Bengt Magnusson.

Värmelagring säkrar bergvärmen
Med återladdning kan man se till att bergvärmen inte sinar. Text: Gunnar W Bergman.

Återladdning räddade bergvärmen
Återladdning räddade en bergvärmeanläggning som slutat fungera. Text: Gunnar W Bergman.

Värmepumpar populära i Spanien
Nya lagar gör värmepumpar, som är EU-klassi-ficerade som förnybar energikälla, mycket populära i Spanien. Text: Joachim von Stedingk.

Kraftigt uppåt för värmepumpar

Onninenmässan turnerar i vinter

Forskning

Kommunerna eldar för kråkorna

Kritik mot lagförslag om egen el 53

ERA-krönika

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 8/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Christian Lundberg, Svensk Energi.

Nyheter

Alla eniga med Vägval energi
Satsa framför allt på energieffektivisering, råder IVA i sin slutrapport från projektet Vägval energi.
Text: Lars Magnell.

Krisövning i Gävle

Den stora beredskapsövningen Samvete 09 samlade 40-talet företag till skådeplatsen Gävle. Text: Bengt Magnusson.

Kraftsamling 2009
Kommunikation och säkerhet var huvudämnena för Svenska Kraftnäts seminarium Kraftsamling 2009. Text: Marianne Lindeborg.

Storskalig lagring av koldioxid
Elbranschen och industrin förbereder sig för avskiljning och lagring av koldioxid. EU driver på och Vattenfall satsar i Tyskland. Text: Lars Magnell och Björn Forsman.

Färre olyckor med nytt datasystem
Ett webbaserat system för rapportering av olyckor och tillbud ska förbättra rutinerna och minska antalet tillbud. Text: Peter Jansson.

Späckat på miljödagen 2009
Svensk Energis miljödag bjöd deltagarna på ett program som var fullspäckat med högaktuella frågor. Text. Cecilia Kellberg.

Många frågor på HMS-dagen
Branschens årliga tillfälle att dryfta arbetsmiljörelaterade frågor bevistades av dryga 30-talet personer. Text: Sven-Olov Lång.

Finanskrisen påverkar klimatfrågan
Nordic Climate Solutions 2009 i Köpenhamn blev en storslagen konferens med ett klent reslultat. Text: Cecilia Kellberg.

Vind
Läs det första numret av Vind, Svensk Vindenergis nya tidning som produceras av – och distribueras tillsammans med – ERA.

Nya budgetförslaget
Läs ERAs genomgång av regeringens budgetförslag, och kommentaren från Svensk Energi. Text: Göran Lagerstedt.

Nystart för högspänningsdalen
High Voltage Valley i Ludvika breddar sin profil till att omfatta både forskning och krafttekniska uvecklingsprojekt. Text: Per Stymne.

Forskning

Laddstolpar i Östersund

ERA-krönika

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 7/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Kenneth Jönsson, Svensk Energi.

Nyheter

Färre och kortare elavbrott
Elbranschens omfattande investeringar i vädersäkring av elnäten har redan lett till att avbrotten blivit både färre och kortare. Text: Kalle Karlsson.

LO om klimat och energi

De starka kopplingarna mellan energi och miljö uppmärksammas i LO:s klimatpolitiska program. Text: Bengt Magnusson.

Svackan i nyanställningar tillfälllig
Elbranschens investeringar växer och rekryteringsbehovet förutspås stiga rejält om ett par år. Text: Peter Jansson.

Optimism bland leverantörer
Trots konjunkturen finns det optimism bland leverantörer till elbranschen. Text: Peter Jansson.

Öresundsverket i drift
EONs nya kraftvärmeverk i Malmö är nu i drift och kommer att leverera 3 TWh el och 1 TWh värme varje år. Text: Mikael Sköldebrink.

Nya regionledningar för vindkraft
Vattenfall måste investera miljarder i nya region-ledningar för att klara att ta emot strömmen från alla vindkraftverk som ska byggas.
Text: Gunilla Mosén.

Bra ljus utan glödlampor
Det finns belysningsmässigt fullgoda alternativ till den matta glödlampan som nu fasas ut. Text: Peter Jansson.

EU:s utsläpp kan minskas

Koldioxidutsläppen i EU kan minskas med 85 procent, detta enligt en färsk avhandling från Chalmers. Text: Ann-Christine Nordin.

Nu kommer ledningskollen.se
Nu finns en ny webbtjänst som ska minska risken för att kablar förstörs vid grävarbeten. Text: Mathias Fahlgren.

Enkla elnät
Nätet blir stabilare och kostnaderna lägre om lågspänningen höjs till 1 000 volt. Text: Morten Valestrand.

Små förbättringar stärker varumärket
Många små åtgärder i linje med elbranschens kundoffensiv leder till förbättrad image hos kunderna. Text: Göran Kristiansson.

Fem år på kundernas sida
Vattenfalls kundombudsman Birgitta Clemensson har varit en av de viktigaste pådrivarna i elbranschens kundoffensiv. Text: Lars Bärtås.

Energimässa i Hannover

Årets energimässa bjöd på nya elfordon, ladd-stationer och vindkraftsutrustningar. Text: Hans Knodt.

Att köra bil på vindkraft
Regionförbundet i Kalmar län är en av flera intressenter som testar hur elbilar fungerar i dagligt bruk. Text: Kaj Lindholm.

Ny elmarknadsavhandling
Petter Rönnborg, forskare och lärare på Handels-högskolan i Göteborg, har skrivit en kritisk avhandling om elmarknaden. Text: Arvid Norin.

Cypern satsar på förnybart
På Cypern råder oenighet om huruvida man ska satsa på vindkraft eller solkraft som förnybar energikälla. Text: Eva Boss.

Urban blev resande i energi
ERA har träffat Urban Strandberg, värmlänningen som blivit handelsresande i energi i USA. Text: Olle Anderstam.

Elforsk

ERA-krönika

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

 

ERA 6/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Elbilar och vindkraft i Almedalen
Även i år stod klimatfrågan i fokus för energidebatterna under Almedalsveckan. Många seminarier handlade om klimatsmart eldrift för fordon och om vindkraft. Text: Peter Jansson.

Smart Grid – ett modeord
Under Almedalsveckan höll Power Circle att seminarium om framtidens klimatsmarta elsystem. Text: Anders Richert.

Branschinvesteringar dämpar lågkonjunkturen
Energibranschens stora investeringar dämpar lågkonjunkturen. Under de närmaste tio åren investeras 300 miljarder. Text: Lars Magnell.

Carlgren ledde EU i Åre
EU:s miljö- och energiministrar samlades nyligen för överläggningar i Åre.
Text: Bengt Magnusson.

Elnätsföretagen storövar
I Gävle kraftsamlar elbranschen för en stor övning i kriskommunikation. Text: Kalle Karlsson.

Månadsavläsning för 5,4 miljoner
Sedan den 1 juli får alla elkunder sin elförbrukning avläst en gång i månaden. Text: Helena Olssén.

Goda erfarenheter av fjärravläsning
I Italien har hela 32 miljoner hushåll fått fjärravläsning med smarta mätare.
Text: Bengt Magnusson.

Klimatet kan räddas
Klimatet kan räddas och el är en del av lösningen.
Det var ett huvudtema för Eurelectrics årsmötes-kongress i Bukarest.
Text: Bengt Magnusson.

Gigantiska elapparater
ABB har nyligen invigt sin gigantiska provningshall för 800 kV-utrustning. Text: Per Stymne.

Nya elinstallationsregler
De nya elinstallationsreglerna innehåller en hel del förändringar jämfört med tidigare utgåva. Text: Tord Martinsen.

Rallystart för elbilsfamiljerna
Det blev rivstart när testfamiljerna i Shopping Circle flaggades iväg av Gävle Energis vd Per Laurell. Text: Lars-Rune Öhlund.

Uppskattat seminarium om den rena elbilen
Seminariet “Den rena elbilen” som arrangerades i Göteborg lockade en stor publik. Text: Karl Erik Olofsson.

Så ska elbilar laddas
Elbilar kan laddas på flera sätt och just nu pågår ett internationellt standardiseringsarbete. Text: Thomas Borglin.

Kärnkraften kan bli valfråga
Alliansens uppgörelse har öppnat en framtid för kärnkraften men vi saknar ännu en blocköverskridande överenskommelse. Text: Peter Jansson.  

Forsmark slutstation
I det torra sprickfattiga berget vid Forsmark ska slutstationen för svenskt kärnbränsle byggas. Text: Berit Lundqvist.

Vätgas skyddar slutförvaret
Vätgas utgör ett extra skydd för att kärnbränsle inte ska läcka ut från slutförvaret. Text: Johanna Wilde.

Per Möller avliden
Dala Krafts färgstarka vd Per Möller gick bort i somras. Text: Johan Pellas.

ERA-krönika

Elforsk

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

 

ERA 5/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Positiva tongångar på Svensk Energi 09
Hela Svensk Energis årsstämma hade en positiv grundton som inte upplevts på många år. Text: Kalle Karlsson.

”Med el gör vi allt möjligt”
På Svensk Energi 09 lanserades elbranschens nya vision under festliga former. Text: Kalle Karlsson.

Nya regler för nätkoncessioner
Utredaren Sten Kjellman föreslår en rad förändringar och moderniseringar i reglerna för nätkoncessioner.

Nöjd med marknaden
ERA fick en exklusiv intervju med EU:s energikommissionär Andris Piebalgs, som troligen lämnar sitt jobb i höst. Text: Bengt Magnusson.

Allt om Elfackmässan
Läs ERAs niosidiga reportage och möt folket och maskinerna i vimlet på årets Elfackmässa. Texter: Bengt Magnusson, Lars Bärtås och Peter Jansson.

Enklare elnät mer än nätstationer
Jämtkraft använder kompakta nätstationer men endast som en del i en större strategi. Text: Morten Valestrand.

Ny moderat miljöpolitik
Läs om det förslag till ny miljöpolitik som kommer att läggas fram på moderaternas stämma i augusti. Text: Inger Abrahamson.

Lugnt kongress för Miljöpartiet
Det blev ingen debatt om energi och kärnkraft på Miljöpartiets kongress. Text: Inger Abrahamson.

Livlig Centerstämma
Klimat och energi debatterades och kärnkraften väckte starka känslor på årets Centerstämma. Text: Inger Abrahamson.

Heta debatter i Almedalen
Svensk Energi ska som vanligt anordna flera debatter under årets Almedalsvecka. Text: Inger Abrahmson.

Vind kräver vatten
Det behövs ny vattenkraft och nya elledningar om vindkraften ska byggas ut som planerat. Text: Lars Magnell.

Mikroproduktion stor omvälvning
Mikroproduktion av el – som innebär att elkunderna också blir elproducenter – blir sannolikt nästa stora omvälvning på elmarknaden. Text: Kalle Karlsson.

Småskalig elproduktion i tiden
Marknaden för egen elproduktion växer och många småproducenter hoppas på lägre elkostnader. Text: Morten Valestrand.

Vågkraft kan bli storindustri
En industrisatsning som kan skapa flera tusen nya jobb förbereds. Text: Björn Forsman.

Elproducenter satsar på vågkraft
Flera av Europas kraftjättar överväger just nu storskaliga satsningar på vågkraft. Text: Björn Forsman.

Lyckad lansering av Emix
Starten av elbranschens informationsväxel Emix gick smidigt och enligt planerna. Text: Per Stymne.

Stort möte om elbilar
Det blev fullt hus när konferensen Electric Automobility Europe nyligen hölls i Stockholm. Text: Sten Bergman

Mer kunskap om elbilar behövs
Frågan är nu vad som krävs för att laddhybrider och elbilar ska ta sig in på den svenska bilmarknaden. Text: Stefan Montin.

Vad styr lasterna
Begreppet DSM trädde åter fram i rampljuset på konferensen Smart Grids i Barcelona. Text: Johan König.

Enardseminarium i Visby
Et 40-tal personer i IEA:s utvecklingsgrupp för elnät träffades på Gotland i maj. Text: Stig Göthe.

Klimatnedslag i Grand Hotel
Lunds Energikoncerns klimatseminarium samlade ett hundratal intresserade åhörare. Text: Bengt Magnusson.

Mera el i smartare nät!
Power Circles årsmöte andades framtidstro och utvecklingsoptimism. Text: Kaj Lindholm.

Elforsk

ERA-krönika

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

 

ERA 4/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Kenneth Jönsson, Svensk Energi.

Nyheter

Stort behov av nytt folk
Energibranschen har stort behov av nyanställningar men alldeles för få utbildar sig. Text: Bengt Magnusson.

Elkraftdagen en mötesplats
Den årliga elkraftdagen på Chalmers är en välbesökt mötesplats för bransch och högskola. Text: Karin Ljungklint.

Certifierad nätplanerare stor satsning
Mats Andersson berättar om Svensk Energis stora satsning på utbildningen certifierad nätplanerare. Text: Lars Magnell.

Mer vindkraft fordrar mer vattenkraft
Vi har inte tillräckligt med reglerkraft för att klara den stora utbyggnaden av vindkraft i Sverige och norra Europa. Text: Lars Magnell.

Prisområden fördyrar och försvårar
Indelning av Sverige i prisområden kan inte komma i fråga förrän de beslutade nätförstärkningarna är genomförda, anser Svensk Energi. Text: Magnus Thorstensson.

Att bygga eller inte bygga
Investeringar i kraftledningar måste föregås av noggranna samhällsekonomiska analyser. Text: Lars Magnell.

Dimas i Stockholm
Nu måste vi göra det mesta möjliga inför klimatmötet i Köpenhamn, sa EU:s miljökommissionär Stavros Dimas nyligen vid ett Stockholmsbesök. Text: Bengt Magnusson.

Mot en integrerad EU-marknad
Med en kompromiss i EU-parlamentet kunde det tredje el- och gasmarknadsdirektivet nyligen baxas vidare. Text: Bengt Magnusson.

Folket vill ha elbilar
Mer än tre av fyra svenskar vill köpa en elbil eller en laddhybrid, enligt en bred undersökning. Text: Peter Jansson

Kärnkraftens renässans
Runt om i världen pågår en omfattande förändring i synen på kärnkraft. Text: Kristian Angele och Daniel Westlén.

Miljövänlig elteknik från Karlskoga
Läs om innovationerna från Morphic Technologies i Karlskoga. Text: Mats Nihlén.

Eurelectric för klimatet
Europas elföretag samlades nyligen kring en kraftfull deklaration för klimatet. Text: Bengt Magnusson.

Lokal energirådgivare exploderade
En lokal energirådgivare i Dalarna har vuxit kraftigt till ett nationellt energitjänsteföretag. Text: Peter Jansson.

Baltisk vindkraft
Ett specialistmöte om vindkraft genomfördes nyligen i Riga. Text: Bengt Magnusson.

Av jord är du kommen
Kompakta och personskyddade nätstationer delar in elnätsbranschen i två läger. Text: Morten Valestrand.

Framtidens intelligenta elnät
Smart Grids är ett begrepp som sköljer över oss i accellererande hastighet från allt fler håll. Text: Bengt Magnusson.

Clinton och Gore
Bill Clinton och Al Gore har nått globala framgångar med sitt engagemang mot klimathotet. Text: Kaj Lindholm.

Värmepumpspionjär jublar
Hans Dahlman skattar sig lycklig åt att ha ha kört sin värmepump i 30 år utan problem. Text: Joachim von Stedingk.

Zambia kämpar med elförsörjningen
Bara 25 procent av Zambias befolkning har el och avbrotten är många. Text: Petter Lydén.

Hitta rätt på Elfackmässan

Utställare på Elfackmässan

Hallplan Elfackmässan

Produknytt på Elfackmässan

ERA-krönika

Elforsk

Energistatistik

Branschnytt

Annonsörsförteckning

 

 

ERA 3/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Anders Hedenstedt, Svensk Energi.

Nyheter

Energiting i klimathotets skugga
Klimathotet var ett tema som genomsyrade Energimyndighetens Energiting. Text: Peter Jansson.

Nanokomposit i clean tech-tävling
Clean tech-innovatörernas affärskoncept synades i sömmarna på Energitingets investerarforum. Text: Lars Bärtås.

Ekologihuset årets solcellsanläggning
Solel-programmets pris till årets solcellsanläggning delades ut på Energitinget. Text: Bertil Wahlund, Elforsk.

Proposition för klimat och energi
Genom klimat- och energipropositionerna ska Sverige ta en globalt ledande roll, menar regeringen. Text: Bengt Magnusson.

IAEA-granskningen av OKG klar
IAEA:s omdöme om OKG innehåller rekommendationer till förbättringar, men också exempel på bra arbetssätt. Text: Anders Österberg.

Intensiva regionmöten
Många aktuella branschfrågor har stått i fokus på vårens sedvanliga serie av regionmöten inom Svensk Energi. Textredigering: Peter Jansson.

Vägväl energi
ERA rapporterar från ett par seminarier inom det breda projektet om Sveriges framtida energiförsörjning. Texter: Birgitta Björkskär och Peter Jansson.

Sverige blir nettoexportör av el
Sverige kan bli stor elexortör och därmed aktivt bidra till minskade klimatutsläpp i Europa. Text: Peter Jansson.

Forssilfria transporter 2030
Läs om diskusstionerna på EONs seminarium om framtidens kilmatneutrala transporter. Text: Jakob Holmström.

Samordnar elbilssatsning
Svensk Energi samordnar nu de satsningar som elbranschen gör på infrastruktur för elfordon. Text: Kalle Karlsson.

Glöm inte ESA vid arbete i trästolpe
EBR varnar för den risk för strömgenomgång som kan finnas vid arbete i trästolpar. Text: Sven-Olov Lång.

Spansk solkraft ger 0,5 TWh
ERA har besökt den gigantiska spanska solkraftsparken Andasol – den första i sitt slag i Europa. Text: Mats Nihlén.

Tusen nya jobb och 73 GWh solel
I Frankrike satsas nu 400 miljoner euro på ett utbyggnadsprogram för solkraft. Text: Bengt Magnusson.

Koncessionslättnader för vindkraft
Det nya undantaget från koncessionsplikten för ledningar från vindkraftverk ifrågasätts. Text: Tore Peterson.

Många tvister om vindkraft i USA
Läs ERAs genomgång av problemen med organiserat motstånd mot vindkraft i USA. Text: Kaj Lindholm.

Värmepumpspriset till Karlsborg
Karlsborgs kommun prisas för att 57 procent av allmännyttan får förnybar värme från värmepumpar. Text: Gunnar W Bergman.

Lättskalad och böjlig kabel
En ny kraftkabel har visat sig vara skonsammare mot kroppen vid installation. Text: Bengt Magnusson.

Ny teknik i Västervik
Nya maskiner höjer automationsgraden i Hexaformers fabrik i Västervik. Text: Peter Jansson.

Etec distansutbildar åt EON
Etec genomför nu en ny distansutbildning för att vidarutbilda tekniker hos EON. Text: Kaj Lindholm.

Ny energiutbildning på högskolenivå
Gävle Energi och Högskolan i Gävle lanserar en ny fyraårig energiutbildning. Text: Lars-Rune Ölund.

Norsk elbransch rensar ut telefonförsäljarna
Den norska elbranschen har rensat ut ordentligt när det gäller försäljningmetoder. Text: Morten Valestrand.

Coreso invigt
Text: Bengt Magnusson

Elforsk

ERA-krönika

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 2/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Christian Lundberg, Svensk Energi.

Nyheter

Tre grundpelare för energipolitiken
Alliansens energiöverenskommelse bygger på tre grundpelare: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Text: Bengt Magnusson. 12–13

Stor elbilssatsning i Gävle-Sandviken
Gävle Energi och Sandviken Energi genomför nu en stor satsning på elbilar. Över 500 familjer ville vara med i “Shopping Circle”. Text: Lars-Rune Ölund.

Nya nätregler engagerar
Fyra grupper inom Svensk Energi arbetar nu med att reda ut detaljerna i den kommande nätregleringen. Text: Anders Pettersson.

Nätnyttomodellen avskaffas
Nätnyttomodellen avskaffas i granskningen av elnätstarifferna och tillsynen enligt de gamla reglerna avslutas i vår. Text: Kalle Karlsson. 19

Flexiblare elförbrukning
Energimyndighetens rapport om flexiblare elförbrukning hos småkunder följs upp med fördjupade studier. Text: Martin Bengtsson. 20–21

Kundoffensiven var lyckad
Elbranschens kundoffensiv har resulterat i över en miljon mer nöjda kunder.Text: Kalle Lindholm. 22–23

Emix har fått ett kundråd
Emix nyinstiftade kundråd ska fånga upp kundernas behov, berättar styrelseordförande Thomas Gustafsson. Text: Catrin Ställborn Werner. 24

Telefonförsäljning ruskar om
Telefonförsäljning av el är omstritt i energibranschen och känslorna svallar i diskussionen. Text: Morten Valestrand.

Klimatkriget ska vinnas i städerna
ERA rapporterar från den tredje upplagan i EU:s uppskattade event European Union Sustainable Energy Week i Bryssel. Text: Bengt Magnusson.

Nordsjön ett elektriskt hav
Norge planerar att utvinna enormt mycket vindkraftsel i Nordsjön. Text: Stig Göthe.

Hon tar elsystemet in i framtiden
Lina Bertling tillträdde i januari som professor i Uthålliga elkraftsystem vid Chalmers. Text: Anders Kjellström, Peter Jansson.

Intelligenta nät på IVA-kväll
Ett seminarium på IVA om smart grids lockade många deltagare. Text: Bengt Magnusson.

Heldag om jordfel i kabelnät

Nyligen arrangerade Lunds tekniska högskola en seminariedag om de senaste rönen kring jordfel i kabelnät. Text: Magnus Akke.

Nytt liv för gamla transformatorer
Trettio år gamla transformatorer kan nu rekonditioneras och uppgraderas med ny teknik. Text: Morten Valestrand.

Vindkraften kan ge 12 000 nya jobb
En färsk rapport visar att en svensk vindkraftsindustri kan skapa 12 000 nya jobb fram till 2020. Text: Peter Jansson.

T Boone Pickens plan
Genom ett privat initiativ kan alla naturgaseldade kraftverk i USA komma att ersättas med vindkraft. Text: Kaj Lindholm.

Laserskanning underlättar elbyggnad
Laserskanning används nu för att ge ett detaljerat underlag inför ny- och ombyggnad av kraftledningar. Text: Rebecka Gunner.

Elforsk

Elfack

ERA-krönika

Energistatistik

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning

 

ERA 1/09omslag 1/2009

Ledare
Text: Kenneth Jönsson, Svensk Energi.

Nyheter


Bra flyt för mätarbytet i Göteborg
Göteborg Energis entreprenör kör för fullt under våren – 25 000 elmätare ska bytas ut varje månad. Text: Morten Valestrand.

Nya föreskrifter för mätare

Nya föreskrifter för elmätare och mätystem ska träda i kraft under våren och börja gälla ett år senare. Text: Martin Bengtsson och Peter Takacs.

Beslut om nätavgifterna
Energimarknadsinspektionens uppgörelse med nio nätföretag följs av förhandlingar med fler företag. Text: Peter Jansson.

”Slut på mångåriga tvister”

Nu går vi från mångåriga tvister till en konstruktiv dialog om framtiden, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson. Text: Kalle Karlsson.

Höstens krisövning väl planerad
Planeringen pågår för fullt inför elbranschens stora krisövning Samvete 09 som arrangeras i Gävle i höst. Text: Bengt Magnusson.

Islossning i nordisk elberedskap
Viljan till samarbete för att förbättra den gemensamma krisberedskapen är stor bland Nordens stamnätsägare. Text: Morten Valestrand.

Nyrekryteringen ska stärkas
Svensk Energi stärker nu skol- och rekryteringsarbetet med ett nyskapat rekryteringsråd. Text: Peter Jansson.

Minimerade konfliktytor
En av målsättningarna för Kjell Jansson, ny vd för Svensk Energi, är minimerade konfliktytor gentemot energimarknadsinspektionen.
Text: Bengt Magnusson.

Stärkt elbilssatsning i Stockholm
Fortum och Stockholms stad stärker sin satsning på att bygga och testa anläggningar för laddning av elbilar. Text: Peter Jansson.

Elbilarnas infrastruktur viktig
Elforsk och Kairos Future stod nyligen som värdar för en seminariedag om elbilarnas infrastruktur. Text: Kalle Lindholm.

Stort test av elbilar i London
ERA rapporterar från det stora projekt med 2 000 elbilar som sedan tre år drivs i London. Text: Kalle Lindholm.

Bäddat för bråk
Som en del av sitt projekt Vägval Energi arrangerade IVA nyligen en debatt om klimathotet. Text: Lars Magnell.

Market Design i Nordamerika

Intressanta erfarenheter kan dras från elföretag i Nordamerika, där man brottas med samma frågor som är högaktuella i Sverige. Text: Magnus Lindén.

Standard för vattenkraft

En ny svensk standard ska underlätta för de företag som behöver rusta upp sina vattenkraftverk. Text: Thomas Borglin.

Metaforer och visioner på elnätsdagarna

Både metaforer och visioner kom till uttryck när Svensk Energi arrangerade de årliga elnätsdagarna. Text: Bengt Magnusson.

Energilager klarar avbrott
ABB i Västerås har utvecklat en anläggning som både kan kompensera för spänningsfall och klara strömförsörjningen vid avbrott. Text: Per Halvarsson.

”Synliggör energianvändningen”
I Eskilstuna testas ny teknik som ska ge konsumenterna full koll på sin energiförbrukning. Text: Lars Bärtås.

Konsumtionens påverkan på klimatet
Naturvårdsverkets Klimatforum kretsade kring vad konsumenter kan göra för att minska klimatutsläppen. Text: Kaj Lindholm.

ERA-krönika

Elforsk

Energistatistik

Debatt

Branschnytt

Produktnytt

Annonsörsförteckning