NyheterKonsumentverket kritiserar elmarknaden
(ERA 2002-12-21) Det finns åtskilligt att förbättra på den konkurrensutsatta elmarknaden, skriver konsumentverket i en rapport till regeringen.   Läs mer

Actaris tar över Seneas organisation
(ERA 2002-12-21) Elmätningsföretaget Seneas aktie steg efter att det blev känt att mätartillverkaren Actaris tar över Seneas organisation i Sverige.  Läs mer

Elhandelsföretag ställer in betalningarna
(ERA 2002-12-20) Elhandelsföretaget Kraftkommission har ställt in sina betalningar och blivit avstängt från handel och clearing på elbörsen Nord Pools spotmarknad.   Läs mer

Stororder till El & Industrimontage
(ERA 2002-12-19) Ytterligare två stororder har gått till El & Industrimontages affärsenhet Kraftanläggningar. Ordervärdet uppgår till ca 22 miljoner kronor.  Läs mer

Ambitiösa energi-mål för EU
(ERA 2002-12-19) EU:s nya ordförandeland Grekland kommer att satsa hårt på att genomdriva avregleringen av Europas energimarknader för el och gas.  Läs mer

Elforsk får 40 miljoner
(ERA 2002-12-18) Elforsk har fått 40 miljoner i statligt stöd från energimyndigheten, främst för att säkra rekrytering av kompetent personal till elbranschen.  Läs mer

Elbranschen ska säkra elförsörjningen
(ERA 2002-12-17) Elbranschen bör självmant åta sig att genomföra åtgärder för att skapa tillräcklig säkerhet och kvalitet i elförsörjningen, föreslår Svenska Kraftnät i en rapport till regeringen.  Läs mer

El-rea i Danmark
(ERA 2002-12-17) Samtidigt som elpriserna på Nord Pool är uppe på rekordnivåer är det överproduktion och reapriser i Danmark.  Läs mer

EU:s energipris till Gotland
(ERA 2002-12-16) Gotland har fått ett pris av EU för sitt framgångsrika arbete för att göra ön till ett hållbart ekologiskt samhälle.  Läs mer

Amerikansk IEA-chef efter EU-oenighet
(ERA 2002-12-16) USA vann över EU i den viktiga symbolfrågan om tillsättandet av en ny chef för IEA, den s k oljeklubben med säte i Paris.   Läs mer

Nya EU-pengar till energiforskning
(ERA 2002-12-16) Dags att söka pengar ur EU:s nya forskningsmedel! Det 6:e ramprogrammet för forskning inom EU drar igång nu, och det är dags att inkomma med ansökningar om medel från det första "släppet" som omfattar 5 miljarder friska euro.   Läs mer

Konkurrensen på värmemarknaden granskas
(ERA 2002-12-16) Regeringen har beslutat att utreda konkurrensen och prisbildningen på värmemarknaden.   Läs mer

Graninge köper kraftvärmeverk
(ERA 2002-12-16) Graninge köper ett kraftvärmeverk för produktion av el och värme i Nybro från golvtillverkaren Gustav Kähr.  Läs mer

Norge använder mer el
(ERA 2002-12-13) Det kalla vädret i oktober ledde till att Norges elförbrukning ökade med hela 9,6 procent jämfört med föregående år.  Läs mer

Förhandlingarna om kärnkraften startar
(ERA 2002-12-13) I januari påbörjas förhandlingarna om avvecklingen av kärnkraften och omställningen av Sveriges energisystem.  Läs mer

Finland drar åt strömkranen
(ERA 2002-12-13) Den finska stamnätsoperatören Fingrid minskar elexporten till Sverige och andra nordiska länder.  Läs mer

Spara el, uppmanar energiministrar
(ERA 2002-12-11) Norges och Sveriges energiministrar uppmanar gemensamt marknaden att ta sitt ansvar för att klara elbristen. Företag och hushåll uppmanas att spara.  Läs mer

"Elmarknaden fungerar"
(ERA 2002-12-11) Prismekanismerna på elmarknaden fungerar, nu kommer extra produktion igång och kunder drar ner på sin förbrukning, förklarade Vattenfall vid en pressträff på onsdagen.  Läs mer

Vattenfall importerar polsk el
(ERA 2002-12-11) Vattenfall och polska PSE har idag kommit överens om torrårsleverans av el från Polen till Sverige via Polenkabeln, som nu är reparerad.   Läs mer

Prishöjningarna skördar offer
(ERA 2002-12-11) De ökade kraftpriserna pressar elhandlarna och den norska elhandlaren Kraftkompaniet Vest lägger nu ner för att undgå konkurs.  Läs mer

Staten manar till elsparande
(ERA 2002-12-10) Elbristen och de kraftiga prishöjningarna har fått Energimyndigheten att gå ut till allmänheten med en rad tips om hur man kan spara el.  Läs mer

EU-beslut om handel med utsläppsrätter
(ERA 2002-12-10) EU:s miljöministrar kunde efter en lång debatt enas kring ett EU-direktiv för handel med utsläppsrätter.  Läs mer

Elbristen allt allvarligare
(ERA 2002-12-09) Elbristen blir allt allvarligare. På måndagen importerade Sverige över 3 000 MW, effektuttaget var högt och Sydkraft gick ut till sina kunder och uppmanade dem att spara el.  Läs mer

”Elmarknaden fungerar”
(ERA 2002-12-09) - De höga spotpriserna orsakar förluster för Dalakraft men samtidigt kan man konstatera att prismekanismerna på den avreglerade marknaden fungerar, säger Dalakrafts vd Per Möller.  Läs mer

”Svårt hänga med i höjningarna”
(ERA 2002-12-06) - Dagens börspris betyder att vi skulle ha höjt mycket mer än vi gjorde i slutet av november och det kommer vi att göra, säger Göran Sjöholm, Sydkraft.  Läs mer

Lunds Energi har säkrat stora volymer
(ERA 2002-12-06) Lunds Energi har kraftigt höjda kostnader i samband med nätförluster och de rekordhöga elpriserna på Nord Pool slår hårt.  Läs mer

Industrin oroad över stigande elpriser
(ERA 2002-12-06) Den elintensiva kemiindustrin är oroad över att elpriserna stiger på längre sikt.  Läs mer

Vattenfall: Elen räcker i vinter
(ERA 2002-12-06) De höga priserna kommer att stimulera extra produktion och import , tror Vattenfall.  Läs mer

Sydkraft varnar för elbrist
(ERA 2002-12-06) Det är tveksamt om magasinen räcker i vinter, anser Sydkraft.  Läs mer

Elpriserna rusar i höjden
(ERA 2002-12-06) Spotpriserna på Nord Pool stiger till rekordnivåer. Priset har tidvis varit uppe i rekordhöga 76 öre/kWh och terminspriserna för vintern är också höga.  Läs mer

Ransonering hotar i Norge
(ERA 2002-12-04) Kraftiga elbesparingar och elransonering förs nu fram som ett sätt att rädda Norge ur en besvärlig energikris i vinter.  Läs mer

En halv TWh el från vindkraft
(ERA 2002-12-03) Staten har genom subventioner lyckats uppfylla sitt mål att elproduktionen från vindkraft ska vara 0,5 TWh vid årsskiftet.  Läs mer

Fjärrvärmepriserna fortsätter stiga
(ERA 2002-11-29) Fjärrvärmepriserna har stigit två år i rad efter att ha legat relativt stilla under åren dessförinnan, skriver energimyndigheten i en färsk rapport.  Läs mer

Alla EU:s elkunder får välja leverantör
(ERA 2002-11-27) EU:s energiministrar har enats om att öppna el- och gasmarknaderna för alla kundkategorier den 1 juli 2007.   Läs mer

Nöjd minister efter nätmöte
(ERA 2002-11-25) Näringsminister Leif Pagrotsky var nöjd med hur elnätsföretagen förberedde sig för vintern.  Läs mer

Marginaler oroar energimyndigheten
(ERA 2002-11-25) Koncentrationen i elhandeln ökar samtidigt som priser och marginaler stiger. Den utvecklingen oroar energimyndigheten som vill öka konsumenternas kunskap om elmarknaden.  Läs mer

Konkurrensverket vill ha avläsning varje månad
(ERA 2002-11-22) Konkurrensverket säger ja till energimyndighetens förslag om tätare elavläsning.  Läs mer

Mer kol när Barsebäck stängs
(ERA 2002-11-22) När Barsebäck 2 stängs kommer kolkraftverken i Danmark att starta och utsläppen av koldioxid att öka med 3,6 miljoner ton om året.  Läs mer

3G kräver mer elkraft
(ERA 2002-11-22) Snart börjar utbyggnaden av den nya generationens mobiltelefonnät och då väntas också elförbrukningen stiga.  Läs mer

Stopp för prisområden
(ERA 2002-11-21) Det blir ingen ny indelning i prisområden för den nordiska elmarknaden. Förslaget fick tummen ner av Nordels marknadskommitté.  Läs mer

Björn Hagman lämnar Nord Pool
(ERA 2002-11-19) Elbörsen Nord Pool Spot får en ny chef. Det är Jörn Lemann, tidigare handelschef på Eon som tar över efter den tillförordnade chefen Björn Hagman.

  Läs mer

Polenkabeln sönder
(ERA 2002-11-06) Sedan den 9 oktober är Polenkabeln, Swe-Pol Link, sönder och reparationen dröjer in i december.   Läs mer

Frikända från alla misstankar
(ERA 2002-10-25) Kraftproducenterna hade inte manipulerat elbörsen Nord Pool i påskas. Det har elbörsen kommit fram till efter en intern utredning av handeln.  Läs mer

Skatt och moms högre än elpriset
(ERA 2002-10-24) I och med de senaste beskeden om höjningar kommer skatterna att kosta kunderna mer än vad de betalar för det rörliga elpriset.  Läs mer

Vattenfall inför fjärravläsning 
(ERA 2002-10-23) Vattenfall inför fjärravläsning för alla elkunder som förbrukar mer än 8 000 kilowattimmar el om året. De som bor i lägenhet kan få fast månadsavgift.  Läs mer

TXU kan tvingas sälja ut elbolag
(ERA 2002-10-22) USA-bolaget TXU har ebb i kassan och kan vara på väg att sälja en del av sina energibolag i Europa och Norden.  Läs mer

Klart för 3G i kraftledningar
(ERA 2002-10-17) Svenska Kraftnät har skrivit ett ramavtal med Tele 2 och Telias samägda bolag Svenska UMTS Nät om att installera antenner för den tredje generationens mobiltelefoni i kraftledningsstolpar.   Läs mer

Statkraft får köpa Agder men måste sälja ut produktion
(ERA 2002-10-15) Den norska regeringen har beslutat att Statkraft måste sälja sig ur E-CO Vannkraft, före detta Oslo Energi, och Hedmark Energi HEAS för att få köpa 45,5 procent av aktierna i Agder Energi.   Läs mer

Protester mot brittiskt kärnkraftsstöd
(ERA 2002-10-10) Nu kommer protester från bl a andra EU-länder mot den engelska regeringens beslut att gå in med ett stort lån för att hålla den privatägda kärnkraftsproducenten British Energy flytande.  Läs mer

Liten öppning i fransk fasad
(ERA 2002-10-10) Frankrike öppnar för att landets hushållskunder ska kunna fritt välja elleverantör någon gång mellan 2007 och 2009.  Läs mer

30 miljoner ger säkrare kraftverk
(ERA 2002-10-04) Sydkraft och Vattenfall satsar nu tillsammans 30 miljoner kronor på att ytterligare förbättra dammsäkerheten i Bergeforsens kraftverk i Indalsälven.  Läs mer

Mer forskningspengar till kraftvärme
(ERA 2002-10-04) Högskolorna i Göteborg, Lund, Mälardalen och Stockholm får dela på 9,9 miljoner i extra stöd till forskning om elproduktion i kraftvärme.  Läs mer

Svensk Energi säger ja till effektförslag
(ERA 2002-10-03) Branschorganisationen Svensk Energi ställer sig i huvudsak bakom det förslag till den femåriga övergångslösning på effektbristproblematiken som Svenska Kraftnät lämnat till regeringen.  Läs mer

Nytt förslag mot effektbrist
(ERA 2002-10-03) Svenska Kraftnät föreslår nu en marknadsbaserad lösning för att på sikt kunna minska risken för att landet drabbas av effektbrist kalla vinterdagar.  Läs mer

Hård kritik mot leverantörsbyten
(ERA 2002-10-01) Att byta elleverantör tar flera år, kostar hundratusentals kronor och gör att många struntar i att försöka byta leverantör. Den kritiken framför ett antal större elkunder i en ny rapport beställd av Energimyndigheten.  Läs mer

Fotboll i stadsnätet
(ERA 2002-09-27) Uefa-cupmatcher blir programmet på premiären för lokal webb-tv genom Umeå Energis bredbandsbolag Umenet.  Läs mer

Hallå där, Magnus Lundberg,
(ERA 2002-09-26) ...vd på Gävle Energi, som nu startar elförsäljning och tar upp konkurrensen med Vattenfall som man sålde elhandelsbolaget till för några år sedan.  Läs mer

Frankrike vill inte öppna marknaden
(ERA 2002-09-24) Den franska industriministern Nicole Fontaine aviserar fortsatt motstånd från landet till att utsätta dess hushållskunder för konkurrens på el- och gasmarknaderna under överskådlig framtid.  Läs mer

Tetra billigare än mobilnät
(ERA 2002-09-23) Det blir billigare att bygga ett Tetra-nät än att anpassa de kommersiella mobilnäten för nödsituationer. Det visar en konsultrapport om ett gemensamt radionät för de så kallade blåljus-myndigheterna. Nätet skulle även användas elbranschen.  Läs mer

Stamnätstarifferna höjs inte
(ERA 2002-09-20) Svenska Kraftnät har beslutat att inte höja avgifterna för överföring av el på stamnätet under nästa år.  Läs mer

ABB säljer sin elmätning
(ERA 2002-09-19) ABB har sålt sin enhet för el- och vattenmätning till tyska Ruhrgas Industries för 2,3 miljarder kronor.   Läs mer

Väljarna sa nej till vindkraftspark i Skurup
(ERA 2002-09-18) Nej-sidan vann med mycket knapp majoritet när invånarna i Skurup folkomröstade om 28 havsbaserade vindkraftverk utanför kusten. Men planeringen av vindkraftsparken fortsätter ändå.  Läs mer

Hedenstedt tar över i Göteborg
(ERA 2002-09-30) Göteborg Energis styrelse har fattat beslut om att tillsätta Anders Hedenstedt som ny vd.  Läs mer

"Knappt om tid för gröna certifikat"
(ERA 2002-09-17) Tiden är alltför knapp tills dess de gröna elcertifikaten ska införas vid årsskiftet. Därför måste marknaden få en övergånglösning, anser Svensk Energi.  Läs mer

"Inga fler prisområden"
(ERA 2002-09-17) Svensk Energi avvisar bestämt det förslag som en arbetsgrupp inom Nordel la fram i våras om fler prisområden för elmarknaden i Sverige och Norden.   Läs mer

Enermet läser av 30 000 Vattenfallkunder
(ERA 2002-09-17) Vattenfalls finska bolag Vattenfall Verkko köper ett helautomatiskt system för fjärravläsning från likaledes finska elmätningsföretaget Enermet.  Läs mer

TXU köper norskt elhandelsbolag
(ERA 2002-09-17) Det USA-baserade el- och gashandelsföretaget TXU:s dotterbolag TXU Nordic Energy fortsätter sin expansion i Norden.  Läs mer

Vattenfall jobbar åt Sydkraft
(ERA 2002-09-17) Sydkraft Elnät har valt att anlita Vattenfall Service för ett omfattande projekt.  Läs mer

Sol-el från ett jättetorn
(ERA 2002-09-17) I Australien planerar företaget Enviro Mission att bygga ett torn som är hela en kilometer högt för att producera el med en ny metod.  Läs mer

Fastighetsägare ställer krav på energistyrning
(ERA 2002-09-17) En beställargrupp bestående av de elva största fastighetsbolagen med inriktning på lokaler i Sverige arbetar hårt för att förbättra datoriserade styr- och övervakningssystem för fastigheter.  Läs mer

"Kraftindustrin kan få trovärdighetsproblem"
(ERA 2002-09-06) Kraftindustrin riskerar att få ett trovärdighetsproblem och den risken bör de ta på största allvar, säger näringsminister Björn Rosengren i en kommentar till utredningen om misstänkt prismanipulation på elbörsen.  Läs mer

Testa Dig inför rikdagsvalet
(ERA 2002-09-06) Hur ska vi ha det med energin och vår framtida elförsörjning? Den frågan har inte diskuterats särskilt mycket i valrörelsen, men Svensk Energi har lagt ut ett ”Energi-Tips” med 13 frågor på sin hemsida.  Läs mer

Välkomnar Finansinspektionens utredning
(ERA 2002-09-05) Det är mycket allvarligt om priserna på elbörsen är riggade genom att några elproducenterna samverkar, påpekar organisationen Oberoende elhandlare.   Läs mer

"Viktigt att handeln har hög trovärdighet"
(ERA 2002-09-05) - Inget tyder på att Sydkraft agerat felaktigt, menar Sydkraft Energy Tradings VD i en kommentar till finansinspektionens granskning av handeln på Nord Pool.  Läs mer

"Utred misstankarna noga"
(ERA 2002-09-05) Svensk Energi vill ha en noggrann utredning av misstankarna om prismanipulataion på Nord Pool.  Läs mer

Spotpriser manipulerade på Nord Pool
(ERA 2002-09-05) Finansinspektionen i Stockholm utreder en omfattande prismanipulation av spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool.
  Läs mer

Kraftföretag kan få betala dyrt
(ERA 2002-09-04) Risken för att kraftföretagen ska få betala exploateringen av Norrlands älvar en gång till ökade betydligt när näringsminister Björn Rosengren hotade med att riva upp gällande vattendomarna i Norrland och tvinga kraftföretagen att förse bygden med nya jobb.  Läs mer

Birka Energi heter Fortum
(ERA 2002-09-02) Nu har namnet Birka Energi övergetts. I stället lanseras det numera finska energibolaget under sitt moderbolags namn, Fortum.  Läs mer

"Ingen vindkraft i Norrland"
(ERA 2002-08-21) Bygg inte vindkraft i Norrland. Det blir för dyrt och inverkar negativt på miljön, skriver Svenska Kraftnät i en rapport till regeringen.  Läs mer

Sydkraft inför ny organisation
(ERA 2002-08-21) Sydkraft inför flera nya affärsområden på grund av företagets satsningar inom värme och avfall.  Läs mer

Bättre vinst för Sydkraft
(ERA 2002-08-21) Sydkrafts nettoomsättning för det första halvåret ökade med 3 procent till 9,9 miljarder kronor, jämfört med samma period i fjol.  Läs mer

Förbättrat resultat för Vattenfall
(ERA 2002-08-21) Vattenfalls halvårsrapport visar på en fortsatt positiv utveckling av koncernens resultat.  Läs mer

Fortums kraft gav mer vinst
(ERA 2002-08-21) Finska Fortums omsättning under det första halvåret minskade med nära tre procent till 5,2 miljarder euro jämfört med samma period i fjol.   Läs mer

Konkurrensverk vill splittra Statkraft
(ERA 2002-08-21) Norges största elproducent, statsägda Statkraft, får hård kritik från den norska konkurrensmyndigheten.  Läs mer

Vattenfall köper Pangeas fibernät
(ERA 2002-08-21) Vattenfallägda Arrowhead har träffat en överenskommelse med konkursförvaltarna av Pangeas tillgångar i Sverige, Norge och Danmark om att förvärva Pangeas fibernät och telekommunikationsutrustning från Nortel i den s k svenska ringen mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn.  Läs mer

Lättare att få stöd till optonät
(ERA 2002-08-21) Regeringen har beslutat att göra det enklare och billigare för kommunerna att uppnå målet om bredband för alla.   Läs mer

Franska elfordon fick svenskt pris
(ERA 2002-08-21) Vid ett symposium för förnyelsebar energi i Uddevalla, Vindens Kraft på Västkusten, utdelades ett diplom till fransk bilindustri för dess satsning på elbilar.   Läs mer

Vått 2001 gav nettoexport
(ERA 2002-08-21) Sverige nettoexporterade el under 2001. Produktionen uppgick till knappt 158 TWh och elanvändningen till drygt 150 TWh, enligt energimyndighetens rapport Elmarknaden 2002.  Läs mer

Vindar ska kartläggas
(ERA 2002-06-25) Energimyndigheten ger Uppsala Universitet 4,6 miljoner för att genomföra en förbättrad kartläggning av var det blåser bäst och mest i Sverige.  Läs mer

Sydkraft emot fjärravläsning
(ERA 2002-06-20) Sydkraft är emot förslaget att införa fjärravläsning av landets elmätare.
"Det handlar om en kostnadsökning på minst 1 000 miljoner kronor per år. Vi ifrågasätter om nyttan av fler avläsningar av elmätaren är värd detta", skriver koncernchef Lars Frithiof i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
  Läs mer

Eksjö Elnät installerar fjärravläsning
(ERA 2002-06-20) Elmätningsföretaget Senea har fått en order värd över tio miljoner kronor på fjärravläsning av samtliga el- och fjärrvärmekunder i Eksjö.  Läs mer

Slarvig skarvning orsakade tunnelbrand
(ERA 2002-06-18) Branden i kabeltunneln i nordvästra Storckholm orsakades troligen av en dålig kabelskarvning, gjord efter den förra branden i fjol.  Läs mer

Tomas Bruce får gå från vd-jobbet
(ERA 2002-06-18) Birka Energis vd Tomas Bruce ersätts av ekonomichef Susanne Jonsson. Det blir följden av att all operativ verksamhet inom Birka förs över till Fortum.  Läs mer

750 får gå från Fortum
(ERA 2002-06-14) 750 anställda, de flesta i Sverige, är övertaliga inom Fortumkoncernen efter köpet av Birka Energi. Dessutom ska 150 anställda föras över till andra företag när delar av verksamheten läggs ut.  Läs mer

Första biobränsleeldade raffinaderiet
(ERA 2002-06-11) Den 5 juni gick startskottet för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Nynäshamn, troligen det första i världen som ger processånga till ett raffinaderi.  Läs mer

Regeringen vill förbjuda flamskyddsmedel
(ERA 2002-06-11) Regeringen har gett kemikalieinspektionen i uppdrag att utreda ett svenskt förbud för bromerade flamskyddsmedel, som används bland annat i skyddskläder för elbranschen.  Läs mer

Staten utreder elförsörjningen
(ERA 2002-06-11) Efter elavbrottet i västra Stockholm låter regeringen Svenska Kraftnät utreda vilka baskrav staten ska ställa på elförsörjningen.  Läs mer

Gotland ska göra vätgas av solel
(ERA 2002-06-05) Energimyndigheten har beviljat Gotlands kommun 8 miljoner kronor i stöd för att skapa ett solcellsbaserat system för vätgasproduktion i Visby.   Läs mer

Konkurrensverk vill splittra Statkraft
(ERA 2002-06-04) Norges största elproducent, statsägda Statkraft får hård kritik från den norska konkurrensmyndigheten.
- Dela upp Statkraft i flera delar, annars måste planerna på en privatisering stoppas, säger konkurrensdirektör Per Eggum Johansen.  Läs mer

Rejlers blir Sveriges största mätoperatör
(ERA 2002-06-04) Rejlers Ingenjörer har köpt delar av Vattenfall Energimätning och blir Sveriges största mätoperatör på energimarknaden, med ca 80 av landets elnäts- och elhandelsföretag som kunder.  Läs mer

Strömmen åter till 17 000 i Kista
(ERA 2002-06-01) Under natten till lördagen kopplades strömmen in till de 17 000 hushåll och företag i Kista som varit utan ström sedan i onsdags kväll.   Läs mer

För dyrt med månadsavläsning för alla
(ERA 2002-05-31) Svensk Energi säger ja till månadsavläsning för elvärmekunder, men tror att det blir för dyrt att införa så pass tät avläsning även för lägenheter.  Läs mer

Birka bygger reservmatningar för el
(ERA 2002-05-31) Birka Energi tar till sig av kritiken för elavbrottet i västra Stockholm, och kommer att skynda på arbetet med att bygga reservmatning till lokala nät i staden.  Läs mer

Senea tror på lyft
(ERA 2002-05-31) Elmätningsföretaget Senea förutspår en kraftigt ökad orderingång till följd av att Energimyndigheten föreslår tätare mätaravläsning för mer korrekta elräkningar.  Läs mer

Alla kan få månadsavläsning
(ERA 2002-05-31) Energimyndigheten vill att alla elkunder ska få månadsavläsning och betala för faktisk förbrukning. Det förslaget lades till regeringen på fredagen.  Läs mer

Extern utredning om kabelbranden
(ERA 2002-05-30) Birka Energi har tillsatt en extern utredning som ska leda arbetet med att ta reda på vad som hände vid kabelbranden i Akallatunneln och vad som orsakade branden.   Läs mer

Stockholms stad kräver bättre säkerhet
(ERA 2002-05-30) Stadsdirektör Jörgen Kleist i Stockholms stad är missnöjd med Birka Energi.
- Jag anser inte driftsäkerheten som acceptabel, sa han vid en presskonferens på torsdagen.  Läs mer

Stort elavbrott i Stockholm
(ERA 2002-05-30) Över 20 000 av Birka Energis elkunder i Stockholm blev strömlösa på onsdagen efter en kabelbrand i samma tunnel som drabbades av en brand för ett år sedan. "Helt oacceptabelt", kommenterar näringsministern.  Läs mer

Finska staten minskar i Fortum
(ERA 2002-05-30) Finska staten säljer ut ytterligare 10 procent i energibolaget Fortum, men kvarstår ännu som huvudägare.  Läs mer

Finland sa ja till nytt kärnkraftverk
(ERA 2002-05-24) I ett principbeslut har den finska riksdagen röstat för byggandet av ett femte kärnkraftverk.  Läs mer

Finnar gör olja av träflis
(ERA 2002-05-16) Nordens första provanläggning för utvinning av flytande bränsle ur träflis har invigts i Finland.  Läs mer

Norden på väg mot energiunderskott
(ERA 2002-05-03) De nordiska länderna kan under de kommande åren få ett betydligt underskott på el. Det förklarar de nordiska stamnätsoperatörernas organ Nordel i sin första systemutvecklingsplan.  Läs mer

Umeå Energi-chef vittnar i rätten
(ERA 2002-05-03) Greenpeaceaktionen mot Dåva kraftvärmeverk i Umeå i april 2000 får nu sitt rättsliga efterspel i Umeå tingsrätt den 7 maj.  Läs mer

Vattenfall frestas av gasaffärer
(ERA 2002-04-29) Knappt hinner Vattenfall börja konsolidera sig innan nästa storaffär står för dörren. En större gasaffär i Tyskland kan bli av redan i år.  Läs mer

Oförändrat för Fortum
(ERA 2002-04-26) Fortumkoncernen visar vikande siffror för de första tre månaderna 2002. Omsättningen föll till 2571 M euro (2889) och endast med hjälp av en försäljning hålls vinstsiffran uppe till 269 M euro (246).  Läs mer

Elnätsmodem slår rekord
(ERA 2002-04-26) Sydkraft testar nu Internet via nya svenska elnätsmodem som ger en rekordhastighet på 10 Mbit/sekund.  Läs mer

Allt fler norrmän byter elleverantör
(ERA 2002-04-25) Ett rekordstort antal norska elkunder bytte leverantör under årets första kvartal, det visar färska siffror från Norges energimyndighet.  Läs mer

Ökad förlust för Senea
(ERA 2002-04-25) Seneas förlust ökar, och företagets framtid beror på om riksdagen fattar beslut om tätare avläsningar av el.  Läs mer

Birka Nät testar Seneas mätinsamling
(ERA 2002-04-24) Senea och Birka Nät kommer att genomföra ett pilotprojekt för automatisk mätvärdesinsamling inom Birka Näts distributionsområde i Ljusnarsberg.  Läs mer

EU stärker energisatsningarna
(ERA 2002-04-11) Mer förnyelsebar energi, högre energieffektivitet och ett fokus på energianvändningen inom transporter, det är komponenterna i ett åtgärdsprogram på energiområdet som EU-kommissionen lägger fram nu i veckan.  Läs mer

Fortum växer i Finland
(ERA 2002-04-11) Fortum stärker sin position inom Finlands eldistribution genom att köpa upp sig i eldistributören Elnova, som blir ett helägt dotterföretag till Fortum.   Läs mer

El-beteendet ska studeras
(ERA 2002-04-05) Elforsk får 6 miljoner kronor av Energimyndigheten för att studera befolkningens el-beteende.  Läs mer

ABB får stororder från USA
(ERA 2002-04-05) ABB har fått en order på hela 50 miljoner dollar för att bygga en HVDC-länk mellan de östra och västra kraftnäten i USA.  Läs mer

Mer koldioxid än miljöministern trodde
(ERA 2002-04-04) Nya siffror för landets utsläpp av växthusgaser visar på en blygsammare minskning än regeringen tidigare hävdat.  Läs mer

Sydkraft köper dansk kraftvärme
(ERA 2002-04-04) Sydkrafts dotterbolag Sydkraft Danmark fortsätter sin expansion inom dansk kraftvärme.  Läs mer

Sydkraft säljer små vattenkraftverk
(ERA 2002-04-03) Sydkraft säljer 15 små vattenkraftverk i Östergötland och norra Småland till Tekniska Verken i Linköping för drygt 30 miljoner kronor.   Läs mer

Energianvändningen stiger 60 procent
(ERA 2002-04-02) Världens energianvändning kommer att öka med 60 procent de närmaste 20 åren, förutspår USA:s energidepartement i sin årliga rapport.  Läs mer

Elbrist hotar New York
(ERA 2002-04-02) New York behöver ett snabbt tillskott av ny elproduktion, annars hotar elbrist för storstaden.  Läs mer

Svalt intresse för småskalig vattenkraft
(ERA 2002-03-27) Intresset för att bygga ut småskalig vattenkraft med statligt investeringsstöd är begränsat.  Läs mer

Eon tar över finskt elverk
(ERA 2002-03-25) Eon tar nu över majoritetsägandet i finska Esbo El i och med köpet av statliga Fortums andel i företaget.  Läs mer

Ny vd för Birka Energis värmebolag
(ERA 2002-03-22) Åke Pettersson blir från den 1 mars ny vd för Birka Värme AB, Birka Energis dotterbolag för fjärrvärme, fjärrkyla och gas.  Läs mer

Ny chef för Sydkraft Energy Trading
(ERA 2002-03-22) Lawe Wennerholm, chef för Energihandel i Sydkraft och vd för Sydkraft Energy AB, ska utnyttja sitt 60-års pensionsavtal och gå i pension  Läs mer

Sydkrafts vinst 6 miljarder
(ERA 2002-03-22) Sydkrafts resultat för 2001 blev mycket bra. Resultatet efter finansnetto nästan fördubblades och uppgick till över 6 miljarder kronor.   Läs mer

Statkrafts uppköp stoppas
(ERA 2002-03-22) Norges konkurransetilsyn har beslutat att förbjuda statliga Statkrafts köp av 45,5 procent av det Sydnorska energiverket Agder Energi.  Läs mer

Få vill avveckla av miljöskäl
(ERA 2002-03-21) Bara 8 procent av svenska folket vill avveckla kärnkraften av miljöskäl, enligt en ny Temo-undersökning beställd av Svensk Energi.  Läs mer

"Kraftvärme kan ge 20 TWh el"
(ERA 2002-03-21) Kraftvärme kan ge ett tillskott på 20 TWh el, menar Fjärrvärmeföreningens vd Ola Alterå i en kommentar till energipropostionen.  Läs mer

Sydkraft säljer andel i IT-bolag
(ERA 2002-03-21) WM-data köper majoriteten av aktierna i WM-data Ellips från Sydkraft.  Läs mer

Omdiskuterad kampanj lockade kunder
(ERA 2002-03-21) Telge Energis kontroversiella kampanj "Telge och jättarna" lockade 4 000 nya kunder.  Läs mer

Härjedalens Energi till salu
(ERA 2002-03-21) En klar majoritet i kommunstyrelsen säger ja till en försäljning av det kommunala energibolaget Härjedalens Energi AB i Sveg till Sydkraft.   Läs mer

Riksdagen vill ha hårdare tag
(ERA 2002-03-21) Riksdagen vill ha hårdare tag mot nätbolag som slarvar med leverantörsbyten.   Läs mer

Baltic Cable av i flera veckor
(ERA 2002-03-20) Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland är ur drift sedan ett fartyg seglat på kabeln utanför Travemünde.  Läs mer

Försöker vända strömmen
(ERA 2002-03-20) Elströmmen till Gotland ska vändas. Gotlands Energi AB, Geab, fortsätter försöken att vända strömriktningen i länken till fastlandet.  Läs mer

Ingen riktigt nöjd
(ERA 2002-03-17) Varken näringsliv eller miljöorganisationer är helt nöjda med energipropostitionen.   Läs mer

Halv avreglering i Bareclona
(ERA 2002-03-16) Det europeiska toppmötet i Barcelona misslyckades med att bryta de statliga energimonopolen.   Läs mer

Kärnkraftens dagar räknade
(ERA 2002-03-15) - Min bedömning är att det kommer att ta 30 till 40 år innan kärnkraften är avvecklad, sa näringsminister Björn Rosengren på den presskonferens fredagen den 15 mars där han presenterade regeringens energiproposition.  Läs mer

Kritik från oppositionen
(ERA 2002-03-15) Låtsasavveckling, hot mot energiförsörjningen och orealistiskt. De partier som inte står bakom kärnkraftsuppgörelsen är starkt kritiska, men på olika grunder.  Läs mer

Branschen försiktigt positiv
(ERA 2002-03-15) - Om svenska regeringen tar upp en diskussion med de svenska kärnkraftsföretagen skulle detta kunna ge ett resultat som är rimligt för företagen om anpassning sker till de svenska förutsättningarna, menar Monica Ulfhielm, vd Svensk Energi.   Läs mer

Vattenfall positivt till långsiktig energilösning
(ERA 2002-03-15) – Vi är beredda att diskutera den framtida energiproduktionen i Sverige inom ramen för en trygg elförsörjning, säger Vattenfalls koncernchef Lars G. Josefsson.  Läs mer

Sydkraft vill slippa kärnkraftsskatt
(ERA 2002-03-15) Sydkraft anser att det är bättre med en frivillig överenskommelse än att tillämpa avvecklingslagen.   Läs mer

"Avveckling skapar nordisk elbrist"
(ERA 2002-03-15) Trepartiöverenskommelsen om avveckling av kärnkraften kan leda till elbrist i Norden och skada den fria elmarknaden, anser Finlands elföretag.  Läs mer

Europafacket motarbetar avregleringen
(ERA 2002-03-15) Europafacket är på krigsstigen med stora demonstrationer i Barcelona nu på fredagen i samband med Europeiska rådets toppmöte.  Läs mer

Viktigt steg mot öppen marknad
(ERA 2002-03-14) EU-parlamentet har godkänt förslaget om en gemensam marknad för el och gas med 79 röster mot och 351 för.  Läs mer

Hundra kommuner utan bredband
(ERA 2002-03-13) Etthundraen kommuner saknar fortfarande möjlighet att ansluta sig till det nationella bredbandsnät som Svenska Kraftnät fått i uppdrag att bygga.  Läs mer

Tysk kritik mot HEW
(ERA 2002-03-13) Det Vattenfallägda företaget HEW misstänks ha låtit kärnkraftverk Brunsbüttel vara i drift trots att en allvarlig olycka inträffade på verket.   Läs mer

Vattenkraften slog rekord
(ERA 2002-03-11) Den rikliga nederbörden gjorde att de svenska vattenkraftverken slog produktionsrekord förra året.  Läs mer

Vattenfall underhåller Skanova
(ERA 2002-03-11) Vattenfall dotterbolag Vattenfall Service ska sköta underhållet av elkraftsutrustningen på Skanovas telestationer i Norrland. Kontraktet är värt 40 miljoner kronor.  Läs mer

27 miljoner nya mätare till Italien
(ERA 2002-03-08) Världens största mätarbyte sker under de närmaste åren i Italien. 27 miljoner kunder ska få nya fjärravlästa mätare inom tre år.  Läs mer

Birkas VD ordförande i Euroheat
(ERA 2002-03-06) Tomas Bruce, vd och koncernchef vid Birka Energi, har valts till ordförande för den europeiska fjärrvärmeunionen Euroheat & Power i Bryssel.  Läs mer

Tryck på Frankrike att avreglera
(ERA 2002-03-06) EUs finansministrar är nu överens om att avregleringen ska ske snabbt. Det sätter hård press på Frankrike, som inte vill gå med på något innan presidentvalet i maj.  Läs mer

ERA blir mässtidning för Elfack
(ERA 2002-03-06) ERA blir officiell mässtidning och samarbetspartner för Elfack 2003, elkraftmässan i Göteborg.   Läs mer

Polisen utreder dammbrott
(ERA 2002-03-06) Länsstyrelsen har polisanmält Bergeforsens Kraft AB för dammhaveriet i Högsjö i september.   Läs mer

Vattenfall säljer polsk värme till Sydkraft
(ERA 2002-03-05) Vattenfall säljer sina andelar i två polska fjärrvärmebolag till Sydkraft.  Läs mer

Vill ha säkrare ställverk
(ERA 2002-03-05) Landets ställverk är fortfarande alldeles för osäkra, menar elsäkerhetsverket. Det är för lätt att ta sig in på ställverken och märkningen är för dålig.  Läs mer

Nord Pool ökar
(ERA 2002-03-05) Det ekonomiska resultatet för elbörsen Nord Pool har ökat kraftigt till 71,4 miljoner norska kronor (41,8) för 2001.  Läs mer

Vindkraften får behålla stöd
(ERA 2002-03-05) Vindkraften får behålla ett särskilt stöd, även efter att systemet med gröna certifikat genomförs.  Läs mer

Eon och Statkraft fördjupar samarbete
(ERA 2002-03-04) Eon och Statkraft fördjupar sitt samarbete om Sydkraft.  Läs mer

Regeringen vill förbjuda elvärme
(ERA 2002-03-04) Regeringen ger Boverket i uppdrag att analysera konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot uppvärmning med direktel i nya byggnader år 2005.
  Läs mer

Senea får ny stororder
(ERA 2002-02-25) Mätningsföretaget Senea har fått en order värd 13,7 miljoner kronor från Ulricehamns Energi.   Läs mer

Forskning för billigare vindel
(ERA 2002-02-25) Energimyndigheten satsar totalt 90 miljoner kronor på forskning för att el från vindkraft ska bli billigare.  Läs mer

Strömavbrotten minskade
(ERA 2002-02-25) När fredagens storm bedarrat fick merparten av de elkunder som drabbats av avbrott inom Sydkrafts område tillbaka strömmen.  Läs mer

10 000 strömlösa i stormen
(ERA 2002-02-22) Fredagens snöstorm orsakade elavbrott för över 10000 elkunder. Men de flesta väntas snabbt få strömmen tillbaka.  Läs mer

Sydkraft ökar i Hafslund
(ERA 2002-02-22) Sydkraft köper samtliga av Vattenfalls aktier i det norska börsnoterade elföretaget Hafslund.  Läs mer

Birkas elförsäljning backar
(ERA 2002-02-21) Birka Energi AB:s totala elförsäljning förra året sjönk till 22,9 TWh (24,8). Försäljning av värme ökade dock och resultatet för 2001 ökade till 2 873 Mkr (2 638).  Läs mer

Lars Ranäng kliver av
(ERA 2002-02-21) Efter drygt 5 år som vd på Göteborg Energi lämnar Lars Ranäng posten för att gå i pension vid uppnådda 60 år.  Läs mer

Elförsäljning hjälper Fortums resultat
(ERA 2002-02-21) Fortums försäljning av el och värme ökade kraftigt förra året till 2.227 miljoner euro (1.873). Vinsten för området ökade till 367 miljoner euro (211) men på koncernnivå sjönk omsättningen något.  Läs mer

Graninge sätter elrekord
(ERA 2002-02-21) Graninges elproduktion satte rekord förra året med 3.901 GWh, (3.549 år 2000). Omsättningen i elrörelsen har ökat med 10 procent till 1.371 (1.242) miljoner kronor.  Läs mer

Sverge leder europeiskt nätverk
(ERA 2002-02-20) Sverige och Energimyndigheten har tagit över ordförandeskapet i en europeisk samarbetsorganisation för förnybar energi och effektivisering.  Läs mer

Fortum säljer olja för 1,8 miljarder
(ERA 2002-02-13) Fortum säljer sina oljetillgångar i Oman för 1,8 miljarder kronor till den japanska koncernen Mitsui.  Läs mer

Senea får stororder från Mälarenergi
(ERA 2002-02-12) Senea AB har fått en order från Mälarenergi AB värd 4,5 miljoner kronor. Ordern gäller ett avläsning av de 1 600 största fjärrvärme- och vattenkunderna i Västerås med närområden.   Läs mer

Vattenfall hyr ut stolpar för bredband
(ERA 2002-02-08) Vattenfall Norrnät har tecknat en överenskommelse med Sorsele och Storumans kommuner om ett samarbete i deras bredbandssatsning.   Läs mer

Vattenfall får behålla betyg
(ERA 2002-02-05) Vattenfall får behålla sitt kreditbetyg från Standard & Poors. Men utsikterna i betyget är fortsatt negativa.  Läs mer

1,4 miljarder investeras i vattenkraften
(ERA 2002-02-01) Vattenfalls styrelse har beslutat att investera cirka 1,4 miljarder kronor i den svenska vattenkraften.  Läs mer

Birka köper halva Hofors Energi
(ERA 2002-01-28) Birka Energi köper SKF:s 49-procentiga aktieinnehav i Hofors Energi AB för 18,4 miljoner kronor.   Läs mer

Lyckad provdrift med bränslecell
(ERA 2002-01-28) Provdriften för att få kraftvärme från en bränsclecell i Varberg har varit lyckad, men avslutas på grund av en skada.  Läs mer

Finlands regering vill ha nytt kärnkraftverk
(ERA 2002-01-17) Finlands koalitionsregering har beslutat att ge tillstånd till byggandet av ett femte kärnkraftverk. Beslutet måste dock godkännas av riksdagen.   Läs mer

Vattenfall skapar Vattenfall Europe
(ERA 2002-01-17) Holdingbolaget för Vattenfalls tyska verksamhet som tidigare kallats "Neue Kraft" kommer att heta "Vattenfall Europe".   Läs mer

Graninge köper elhandeln i Avesta
(ERA 2002-01-17) Graninge har köpt elhandelsbolaget Avesta Energi av Birka Energi för 18 miljoner kronor.  Läs mer

Graninge tar över finskt elbolag
(ERA 2002-01-16) Graninge tar nu över aktiemajoriteten i ett finskt energibolag som är marknadsledande i försäljning av grön el.  Läs mer

"Elhandlarna ska köpa grön el"
(ERA 2002-01-08) När gröna certifikat införs vill Energimyndigheten att det ska vara elleverantörerna som tvingas köpa grön el, inte elkunderna. Och vindkraften behöver troligen ett kompletterande stöd, menar myndigheten i sitt remissvar till regeringen.  Läs mer

Mer effekt upphandlad
(ERA 2002-01-07) Svenska har Kraftnät handlat upp och skrivit avtal om ca 500 MW extra eleffekt. Tillskottet består både av elproduktion och frivillig minskning av elförbrukning.   Läs mer

Biokraftverk för småhus testas
(ERA 2002-01-07) En nyutvecklad biobränsleeldad stirlingmotor för småhus ska testköras vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby.   Läs mer

Årets nyheter
Nyheter från 2011
Nyheter från 2010
Nyheter från 2009
Nyheter från 2008
Nyheter från 2007
Nyheter från 2006
Nyheter från 2005
Nyheter från 2004
Nyheter från 2003
Nyheter från 2002
Nyheter från 2001
Nyheter från 2000 | Nyheter från 1999

ERAs hemsida
| ERA homepage